Omar Zen Al-Abedin miste tre fingrar i en utdömd köttkvarn utan skyddsanordningar. I tingsrätten dömdes Skåne Kött och Kebabs ägare för arbetsmiljöbrott, och företaget skulle betala företagsbot om 75000 kronor. Hovrätten friar nu såväl ägaren som företaget från ansvar för olyckan, vilket innebär att Omar Zen Al-Abedin inte kan få något skadestånd.

[Ur nummer: 04/2010] Olycksdagen, 11 juni 2007, använde Omar Zen Al-Abedin och hans arbetskamrat den gamla köttkvarnen, som de drog ut från lagret, eftersom den nya kvarnen ofta gick sönder och inte fungerade trots upprepade reparationer.
Genom att behålla kvarnen i detta skick, med avsikt att använda den, och genom att inte förbjuda de anställda att använda kvarnen hade ägaren gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott, ansåg tingsrätten. Åklagaren hävdade att brottet var grovt, men tingsrätten dömde styrelseordföranden till villkorlig dom och 60 dagsböter för arbetsmiljöbrott av normalgraden. Dessutom ålades Skåne kött & kebab AB en företagsbot om 75000 kronor.
Tingsrättsdomen överklagades av såväl kammaråklagare Lotten Loberg som av Skåne kött & kebab AB och av ägaren till företaget.

Fotnot: I Mål & Medel nr 4/2009, efter domen i Ystads tingsrätt, rapporterade vi om olyckan där Omar Zen Al-Abedin förlorade tre fingrar. I nummer 2/2010 träffade vi honom igen för att prata om hur det gått.
Lotten Loberg hävdade även inför hovrätten att det rörde sig om grovt arbetsmiljöbrott och yrkade på en skärpning av det bötesstraff som den villkorliga domen förenats med, och att företagsboten skulle höjas. Skåne kött & kebab AB och företagets ägare ville bli frikända.
Hovrätten hävdar nu att ägarens påstående om att den skadade och hans arbetskamrat på eget initiativ tagit fram den gamla utdömda kvarnen inte på något sätt motbevisats. Man har därför att utgå från ägarens uppgift att avsikten var att de skulle använda den nya kvarnen.
Därmed föreligger inte något samband mellan det förhållandet att ägaren inte sett till att den gamla kvarnen var försedd med ordentliga skydd, och inte förbjudit de anställda att använda den gamla kvarnen, och skadan. Därför ogillas åtalet. Av rättens fem ledamöter, var två skiljaktiga (båda jurister) och ville fälla ägaren för arbetsmiljöbrott.
Jämfört med tingsrätten har hovrättsmajoriteten gjort en kraftig förskjutning i arbetsmiljöansvaret, från arbetsgivare till arbetstagare.
– Man lägger nu hela ansvaret för olyckan på arbetstagaren, konstaterar Lotten Loberg, som säger sig vara mycket förvånad över domen.