Livs sade sent på tisdagskvällen ja till de opartiska ordförandenas hemställan till ett nytt avtal. Samtliga varsel om konfliktåtgärder är därmed återtagna.

[Ur nummer: 04/2010] –Med avtalet förstärker vi skyddet till återanställning när arbetsgivarna vill hyra in via bemanningsföretag, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande, i en kommentar.
 
Avtalet är på 22 månader och löper ut den 31 januari 2012. Det innebär löneökningar som motsvarar andra träffade avtal, det vill säga 0,9 procent från den 1 juni 2010 och 2,3 procent den 1 juni 2011.