Nio europeiska muséer i samarbete om matutställning

En utställning om mat i Europa håller som bäst på att ta form. I detta projekt ingår nio europeiska museer, däribland Arbetets museum i Norrköping som leder det hela.

[Ur nummer: 05/2010] Utställningsprojektet går under namnet A Taste of Europe. Målet är att bygga en utställning om matproduktion och matkonsumtion i Europa som ska öppna nästa år, den 26 januari, i de nio länder som deltar i arbetet. Projektet att ta fram en utställning inleddes i september förra året. Det som länderna kommit överens om är att utställningen ska bestå av en del som är gemensam och en del som är lokalt producerad och som ska kretsa kring ett lokalt livsmedel.
– Ett samarbetsprojekt med nio museer är mycket ovanligt och en utmaning i sig, säger Kristina Berg, producent och ansvarig för den gemensamma utställningsdelen som byggs av Arbetets museum.

Undervisat i agrarhistoria
Hon har undervisat i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet och också forskat kring produktion och konsumtion av mat i det agrara samhället. Hon har även läst etnologi, kulturgeografi och konstvetenskap. Närmast kommer hon från en tjänst på Nordiska museet.
Hon berättar att det just nu är den gemensamma delen som hon fokuserar på. Den växer sakta fram på Arbetets museum i nio likadana exemplar så när som på språket som utöver engelska kommer att vara respektive lands dominerande språk. Den gemensamma delen kommer att ta upp miljö- och klimatfrågor, historiska perspektiv och teknisk förändring.
Hon är överhuvudtaget mycket entusiastisk över de möjligheter till diskussion som mat rymmer. Snart drar också arbetet igång på allvar med den lokala utställningsdelen som kommer att ge en särskild nerv åt utställningen.
– Vi har valt att fokusera på mjölk som vi tycker har en särställning bland våra svenska livsmedel.
Hon berättar att tanken är att följa mjölkens väg och fokusera på det som sker bakom kulisserna och som man inte tänker på som konsument.
Tanken är också att följa hela kedjan, från mjölkbonden till butiken. Tre mjölkgårdar av varierande storlek har valts ut av museet samt två mejerier, stora Arla i Linköping samt lilla Emå-mejeri i Hultsfred. Dessutom kommer Lennart Göransson, med förflutet som mejeriarbetare och fackligt aktiv, att bidra med ett fackligt perspektiv.
– Till skillnad från den gemensamma delen som kommer att bestå mest av text och foto så kommer vi när det gäller den lokala delen att jobba mycket mer med gestaltning och föremål, berättar hon.

Symboliska matprodukter
På samma sätt som Sverige valt mjölken har andra länder valt livsmedel som är symboliska för det egna landet och som på något sätt har en särställning och en spännande historia värd att lyfta fram: Danmark – griskött, Finland – bröd, Estland – potatis, Skottland – fisk, Slovenien – honung, Tjeckien – öl, Ungern – vete, Portugal – olivolja.
Projektet stöds av:
* EUs Kulturprogram
* Nordiska kulturfonden
* Formas
* Livsmedelsarbetareförbundet
Läs mer på www.atasteofeurope.eu