”Pågen vill bara trötta ut oss”

– Vi har fortfarande inte fått något nytt säljavtal. Istället för att förhandla med oss som är valda av Pågens säljare åker företagsledning landet runt och sprider desinformation, säger Mikael Hernström, ordförande i Representantföreningen och aktiv i Livs.

[Ur nummer: 05/2010] Han har ägnat mycket tid och engagemang åt att värva över Pågens säljare till Livs. På tre månader har 360 av 430 Pågensäljare gått med i förbundet. Det är han stolt över och desto mer upprörd över företagsledningens agerande. Från och med den 1 april är det klart – för andra gången – att det är Livs som har organisations- och avtalsrätten. Det gamla Unions –avtalet har förlängts till den sista maj. Under tiden ska ett nytt säljavtal förhandlas fram mellan företaget och Livs. Tiden går, men det händer inget.
 
– Det är skamligt. Varför sätter de sig inte bara ner vid förhandlingsbordet och kommer till ett avslut? undrar Mikael Hernström.
 
Pågens vd Peter Bruun säger att förhandlingarna med Representantföreningen och Livs ska dra igång, men att det dröjt därför att det är en ny situation.
 
– Vi har fått anpassa oss till att det inte blev något medlem skap i Svensk Handel och något avtal med Handels, men då behöver vi ta reda på vad våra säljare vill. De uppfattningar som Representantföreningen fört fram är helt orealistiska. Det finns inga nya pengar att lägga till. Dessutom tror vi inte att säljarna vill ha fast lön. De vill ha provision, de vill ha en morot för att sälja mer bröd. Finns det inte en sådan drivkraft kan vi lika gärna lägga ner säljkåren och bara ha distributionschaufförer.
 
Enligt Peter Bruun kommer säljarna att hamna på bageriavtalets lägsta lön, cirka 21000 kronor i månaden, om inte förhandlingarna om ett provisionslöneavtal lyckas.
 
– Och det vill varken vi eller säljarna. Därför är det bäst att förlänga det gamla Unionsavtalet tills vi hittat en lösning, säger han.
 
Mikael Hernström har fått rapporter om de informationsmöten med obligatorisk närvaro som företaget hållit på depåerna och han är upprörd över hotet om en 30-procentig lönesänkning från i snitt 29 000 till 20 000 kronor i månaden.
 
Han kan inte förstå varför företaget ska dela ut enkäter med 16 frågor till säljarna istället för att sätta sig ner och förhandla med säljarnas representanter.
 
– Vi är ju valda av en stor majoritet av säljarna på ett medlemsmöte. Det känns som om företaget bara vill trötta ut oss förtroendevalda. Nu måste Livs centralt sätta ner foten så att det blir ett slut på förhalandet.
 
Thomas Henriksson, Livs bageriombudsman, vill inte kalla Pågens agerande för ”förhalning”, men han tycker att det är märkligt att ledningen i detta skede ger sig ut på resa för att höra vad säljarna tycker.
 
– Det borde man ha gjort för länge sedan. Man har faktiskt vid flera tillfällen sagt sig veta vad säljarna tycker. Men tydligen känner man en betydande osäkerhet kring detta. Nu är det hög tid att börja förhandla. Vi har en överenskommelse att förlänga gällande avtal (Unionens) till den sista maj. Pågens säljare har valt sina representanter, säger han.