[Ur nummer: 05/2010] Danish Crown är med råge Danmarks största slakterikoncern, med fler än 10000 anställda inom moderföretaget och fler än 23000 i hela koncernen. Därmed slår företaget också an tonen vid avtalsförhandlingarna inom slakteri?branschen. Koncernen ägs kooperativt av 11000 mindre, danska svinproducenter.
I Sverige äger DC bland annat KLS och Ugglarps, som numera är Sveriges näststörsta producent av griskött.