Det nya avtalet innebär löne?ökningar på totalt 3,2 procent och sträcker sig 22 månader, från den 1 april 2010 till den 31 januari 2012.

[Ur nummer: 05/2010] TVÅ TIDPUNKTER: Lönerna i Livsmedelsavtalet räk?nas upp med 0,9 procent (116 öre per timme) från den 1 juni 2010 och 2,3 procent (296 öre per timme) från den 1 juni 2011.

75 procent generellt: Avtalet innehåller ingen garanterad löneökning på individnivå. Om man vid lokala förhandlingar inte kan komma överens om fördelningen av potten ska dock 75 procent utgå generellt senast den 1 juni 2010 respektive 2011.

CENTRAL FÖRHANDLING: Lokal part har rätt att föra frågan om fördelning av 25 procent av lönepotten till central förhandling.
Om inte heller de centrala parterna kan komma överens kan central part överlämna frågan till Lönenämnden Li-Livs. Denna nämnd består av två representanter för Li, två representanter för Livs samt en opartisk ordförande som parterna gemensamt utser.

OB RÄKNAS UPP: OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp enligt sedvanlig praxis med 0,9 procent från den 1 juni 2010 och 2,3 procent från den 1 juni 2011.

LÄNGRE FÖRÄLDRALÖN: Föräldralöneperioden utökas med en månad till fem månader.

KRÅNGLIGARE MED INHYRDA: Parterna har också kommit överens om en lösning på bemanningsfrågan, den så kallade bilaga B. Enligt överenskommelsen blir det betydligt krångligare jämfört med tidigare för arbetsgivaren att hyra in folk om det samtidigt finns anställda som har återanställningsrätt. Till exempel måste arbetsgivaren särskilt förhandla om han vill hyra in folk i mer än fem veckor samtidigt som det finns uppsagda med rätt till återanställning.

UTBILDNING: En arbetsgrupp kommer också att tillsättas för att se över utbildning och kompetenssparande för hela industrin.

MOT DISKRIMINERING: En annan grupp ska tillsättas för att arbeta med diskriminering och jämställdhet.