[Ur nummer: 05/2010] Finska livsmedelsarbetareförbundet, SEL, är mitt uppe i en mycket tuff avtalsrörelse.
– Det är första gången på över 20 år som vi är ute i en regelrätt konflikt utlyst av förbundet, säger Henri Lindholm, förbundets internationella sekreterare.
Det är arbetsgivarnas krav på ”flexibel arbetstid” på upp till 10 timmar per dag eller 48 timmar i veckan som ställer till det. Finska Livs gick i första skedet ut i en tredagarsstrejk som berörde 12 anläggningar och 4 500 medlemmar. Flera sam-nordiska företag är uttagna i konflikten. Det är bland annat Fazer bageri, HK Scan och Atria-Lithells.
Nu har man varslat om nya strejker mellan den 5 och 11 maj. Arbetsgivarföreningen inom livsmedelsindustrin ETL har varslat om en två daga lång riksomfattande lockout. Det är mycket tveksamt om den går att genomföra.
Den finska medlingsinstitutionen, riksförlikningsmannen, är inkopplad och har lagt två medlarbud. Om det inte löser upp frågan om ”flexi?bilitet” kommer ett nytt strejkvarsel att träda i kraft och beröra hela industrin från och med 11 maj.
– Vi hoppas att tiden nu är mogen för att lösa konflikten på allvar, tillägger Lindholm. Ingen drar nytta av en utdragen konflikt.
Vid Mål&Medels pressläggning väntar finska Livs på ett tredje medlarbud som väntas komma på tisdagen den 4 maj.