[Ur nummer: 05/2010] Antalet tillståndsansökningar för småskalig slakteriverksamhet har ökat märkbart. Enligt Livsmedelsverket är det ett resultat av minskade avgifter och en trend mot mer småskaligt och närproducerat.
Alliansregeringen vill också ta åt sig en del av äran. Den har anslagit nio miljoner kronor under åren 2008 till 2010 i stödpengar till det småkaliga.