[Ur nummer: 05/2010] Mejerisektorn står för omkring fyra procent av de totala globala växthusgasutsläppen. I denna siffra ingår utsläpp från produktion, bearbetning och transport av mejeriprodukter samt utsläpp från köttproduktion relaterad till mejerisektorn.
Det framgår av en ny rapport från FAO som fokuserar på hela livsmedelskedjan, alltså även produktionen och transporten av de insatsvaror (näringsämnen, bekämpningsmedel och foder) som används för mejeriproduktion, utsläpp från mjölkgårdar, utsläpp från mjölkbearbetning och paketering samt utsläpp från transporter av mjölkprodukter till detaljister. Felmarginalen i skattningarna är plus/minus 26 procent.
Beräkningarna omfattar alla olika sätt att producera, från traditionell till högteknologisk.