[Ur nummer: 05/2010] I maj kommer fartyg att avgå lastade med förnödenheter till Gaza. De ingår i en konvoj med åtta fartyg, inklusive tre lastfartyg. De avseglar från europeiska hamnar och lägger till i Gaza senare samma månad.
Det som kommer att fraktas är totalt 5000 ton: framför allt teknik för avsaltning och rening av vatten med hjälp av solceller, byggmaterial och sjukvårdsutrustning. Från den svenska insamlingen bekostas bland annat monteringsfärdiga hus och en skolbyggnad. Konvojen kommer att angöra hamnar på vägen och cirka 500 passagerare från 20 länder kommer att delta.
Projektet som går under namnet Ship to Gaza finansieras genom insamlingar som gjorts i framför allt Europa och Asien. Det stöds av bland andra ABF, Broderskapsrörelsen och Riksteatern.
En av de som engagerat sig i projektet är Lennart Göransson, fackligt aktiv i Livs och bosatt i Uppsala:
– Ship to Gaza är en partipolitisk och religiöst oberoende förening. Det vi alla har gemensamt är att vi vill verka för respekt för de mänskliga rättigheterna och folkrätten.
Detta är den första sändningen som uppsalaborna varit engagerade i. Lennart Göransson berättar att man bara i Uppsala sedan den 26 december fått in över 115 000 kronor.
Mer kan läsas på: www.shiptogaza.se och freegaza.org