Slakt- och charkindustrin förändras på handelsjättarnas villkor

Stora delar av slakt- och charkbranschen stöps om i ett rasande tempo. Efter sommaren ska de flesta planerade nedläggningar, omflyttningar och nysatsningar vara klara. En nyhet är att drygt hälften av köttjätten Scan ABs produktion i framtiden kommer att passera genom Linköping.

[Ur nummer: 05/2010] Sedan det i slutet på mars meddelades att Atria i Årsta i södra Stockholm förlorat sitt kontrakt på konsumentpackat kött, så kallat KPK, för Coop stod det ganska snart klart att hela detta verksamhetsområde skulle läggas ner. 49 anställda tvingas gå. Sista produktionsdag i Årsta beräknas bli den 31 augusti 2010 och lokalerna kommer att lämnas helt senast i oktober 2010.
– Det känns väldigt trist. I princip kommer vi att få sluta samma dag allihop och det finns ingen fortsättning här i Årsta, säger Roberto Guerra, som var med och bildade Livsklubben på Atria i Årsta för två år sedan.
Han berättar att några av dem som blir arbetslösa har sökt jobb på Scans anläggning i Linköping, som ju kommer att ta över de arbetsuppgifter som tidigare utfördes i Årsta.
– Med det är flera hundra sökande i Linköping och dom har ju inga garantier om att få jobb, säger Roberto Guerra.

Omställningsstöd
– Jag beklagar avvecklingen och att vi måste varsla 49 duktiga medarbetare med många år i företaget. Vi kommer i samråd med de fackliga parterna att löpande erbjuda omställningsstöd, säger Michael Forsmark, vd för Atria Scandinavia.
Coop har skrivit nytt kontrakt med Scan som tar över det konsumentförpackade köttet åt den kooperativa livsmedelshandelskedjan i Scans nybyggda KPK-anläggning i Linköping. Avtalet börjar gälla den första december 2010. Enligt Scan kommer partnerskapet med Coop att ge cirka 60 nya arbetstillfällen till KPK-anläggningen.

Många vinstlotter
Linköping hör till de orter som dragit många vinstlotter i omdaningen av köttindustrin i Sverige. På slakteriet har investeringar gjorts i ny styckningsteknik, en så kallad Marellinje, som bland annat innebär bättre arbets?miljö med färre tunga lyft och förbättrad spårbarhet av varje enskild köttbit. Tanken är att större delen av Scans produktion av slakt av nötkött i framtiden ska koncentreras till Linköping medan grisslakten främst ska koncentreras till Kristianstad, som också hör till de anläggningar i företaget som dragit en vinstlott.
Den största investeringen för Scan i Linköping är dock det så kallade nationella distributionscentret, NDC. Det handlar om en nybyggd jättelik distributionscentral för kött- och charkprodukter som ska samla upp i princip alla produkter från Scans olika anläggningar i Sverige och distribuera dem till kunderna i hela landet. Driften av NDC ska skötas i samarbete med den norska postens dotterbolag Bring Frigoscandia, som presenterar sig som ”experter när det gäller temperaturkontrollerad logistik för livsmedel”.
Magnus Lindholm, chef för NDC på Scan i Linköping, berättar att anläggningen efter vårens och sommarens inkörningsperiod kommer att ha en kapacitet på 100000 ton kött årligen.

Tryggare jobb
För arbetarna på Scan i Linköping innebär expansionen givetvis att jobben för tillfället känns tryggare.
– Men det innebär också en massa merarbete. Allt ska gå så fort och den ena handen vet inte alltid vad den andra handen gör, säger Mattias Axelsson som är Livs-klubbens ordförande i Linköping.
Han är givetvis glad att det satsas men tycker att det ibland går för fort:
– Medlemmarna känner att det är säkrare arbetstillfällen, men det finns också en stor förståelse för att det som är positivt för oss är negativt för någon annan i stället.
– Den enes bröd, den andres död, fyller Karolina Sundén i. Hon är ensam kvinna i klubbstyrelsen och dessutom nyvald vilket kan ha sina egna besvärligheter.
– Som ny med fackliga uppdrag får man hela tiden stå på sig för att få tid för det fackliga arbetet. Arbetsledarna vill inte skicka iväg en, de ifrågasätter och vill att man ska byta i stället. Jag vet ju vad man har för rätt, men man känner sig lite dum ibland, berättar Karolina Sundén.
Sammanlagt kommer cirka 600 personer att arbeta på Scan i Linköping när alla nyanställningar och förändringar är klara.
Den värsta nitlotten i förändringsprocessen inom själva Scan AB drog arbetarna på anläggningen i Uppsala som läggs ner helt och hållet.
Det beslutet, som kom i september förra året och nu håller på att verkställas, fick de anställda ta del av via massmedia. Scan skickade ett pressmeddelande innan personalen informerades om att de skulle förlora sina jobb. Många hörde det på radion på väg till jobbet.

Färscentrum i Skara
En annat nytt partnerskap för Scan är det samarbete som tidigare i år inleddes med McDonald’s. Det blev räddningen för den vingklippta Scan-fabriken i Skara, där man nu satsar på att bli Scans framtida färscentrum. Förutom produktionen av hamburgare åt den stora fast food-kedjan ska man också utöka produktionen av egna färsprodukter i Skara.
Trots satsningen på färsprodukter i Skara kommer mer än hälften av de tidigare anställda, över 300 personer, att få gå nu när nöt- och fårslakten och halva grisslakten lagts ner. Halva nötstyckningen och hela grisstyckningen har också lagts ner.