[Ur nummer: 06/2010] FN-organet WHO, Världshälsoorganisationen, tar i sin konvention mot tobak upp ett brett spektrum av åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar. Sverige har ratificerat konventionen vilket innebär att vi förbundit oss att följa den. Snus nämns inte i konventionen men tobaksprodukter definieras som produkter som innehåller tobak och är framställda för att ”rökas, tuggas, sugas eller sniffas”. Konventionen finns på nätet.
WHO har senare i rapporter tagit upp bruket av rökfri tobak i allmänhet och även specifikt svenskt snus.
I Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, Second Report of a WHO Study Group, 2009, skriver man i den avslutande generella rekommendationen:
”Cigarrettrökning är den farligaste formen av nikotinintag, och medicinskt nikotin den minst farliga. Bland de rökfria tobaksprodukterna på marknaden, produkter med låga nivåer av nitrosaminer, så som svenskt snus, är avsevärt mindre farliga än cigarretter, medan riskerna med vissa produkter som används i Afrika och Asien närmar sig rökningens.”