Frågan om vilket förbund som i framtiden ska organisera butiksbagerierna är fortfarande olöst. LOs styrelse skulle fattat beslut den 17 maj men valde att återremittera frågan för ytterligare behandling.

[Ur nummer: 06/2010] Det berättade Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande, på Livs förbundsmöte som hölls den 20 maj.
– Det här är en riktig surdeg, konstaterade han och deklarerade samtidigt att Livs inte kommer att ge sig förrän förbundet får rätt att organisera samtliga butiksbagerier, i såväl privata som kooperativa butiker.
Livs har haft avtalsrätten för dessa bagerier de senaste 40-50 åren. Men i samband med ett LO-styrelsemöte hösten 2008 beslöts att Handels skulle få de privata butiksbagerierna och Livs tillsvidare skulle behålla de kooperativa. Livs protesterade livligt.
En utredning tillsattes.
Förslag till beslut blev att Handels skulle organisera samtliga butiksbagerier. På LOs styrelsemöte framförde Hans-Olof Nilsson förbundets argument och förklarade vad ett sådant beslut skulle innebära.
Livs medlemmar som jobbar på butiksbagerier skulle förlora mellan 2500 kronor och 3000 kronor i månaden om de tvingas ansluta sig till Handels avtal.