– Ingen ska bli sjuk av att gå till jobbet. Det handlar inte om att jaga kostnader. Ingen ska bli sjuk av att arbeta. Konstigare än så är det inte, säger Tommy Mohlin, platschef på Wasabröd sedan två är tillbaka.

[Ur nummer: 06/2010] Inom Barilla har tre fabriker producerat knäckebröd, en i Sverige, en i Tyskland och en i Norge.
– När jag började fick jag i knäet att titta på vad man långsiktigt kunde göra inom vår produktion. Det resulterade i en plan för fabriken i Filipstad som ledningen gillade. När den är genomförd 2013 kommer här att vara en helt annan verksamhet, berättar Tommy Mohlin.
Det som Barilla beslutat är att satsa runt 150-200 miljoner kronor på Filipstad.
– Vi måste dock söka pengar för varje projekt separat, påpekar han.
Satsningen går under namnet ”Utvecklingsplan Filipstad” och hittills har 20 miljoner använts av den summa som avsatts.
– Målsättningen är att bygga bort monotona arbetsmoment som leder till arbetsskador. Nackdelen är att jobb försvinner, säger han.
Men det kommer också att tillkomma jobb då Barilla nyligen beslutat att lägga ner fabriken i Norge och istället förlägga den norska produktionen till Filipstad.
– Det innebär att vi får sex nya jobb, tre per skift. Att vi får den norska produktionen istället för Tyskland anser jag beror på att vi lyckats och att vi levererar det vi ska.
Statistiken visar också att antalet korttidssjukskrivna på Wasabröd har blivit färre, och det gäller även antalet långtidssjukskrivna.
– Vi ligger bra till inom Barilla och även om man jämför med livsmedelsindustrin i stort.
Något som han gärna berättar om är den arbetsmiljöcertifiering som pågår, OHSAS 18001.
– En grundpelare är riskbedömning. Vi går just nu igenom samtliga risker inom fabriken och bedömer dem.
Han vill inte orda så mycket om sitt engagemang i arbetsmiljöfrågor. Säger att det är en självklarhet, ingen ska bli sjuk av att gå till jobbet. Han tycker sig dock ha märkt en skillnad när det gäller livsmedelsindustrin och annan industri som han har erfarenhet av.
– Det kan vara så att man har ett mer långsiktigt tänkande inom de tyngre industrierna. När man investerar i nya maskiner är utgångspunkten att de ska vara i bruk länge och därför ska vara så bra som möjligt. Inom livsmedelsindustrin upplever jag att det finns ett mer kortsiktigt tänkande vid köp av nya maskiner då det är mer osäkert hur länge de kommer att vara i bruk.