Snus får inte säljas i EU förutom i Sverige. Majoriteten av Sveriges befolkning och politiker tycker att EUs snusförbud är befängt. Men det finns andra röster. Mål & Medel ska i några artiklar titta närmare på det svenska snuset. Vi börjar med två riksdagsmän som inte är överens om snusets framtid i EU.

Miljöpartisten Gunvor G Ericson tycker att kampanjen för det svenska snuset strider mot WHOs tobakskonvention.
– Ska snus vara förbjudet borde all tobak vara totalförbjudet, kontrar socialdemokraten Claes-Göran Brandin, som i många år slagits mot EUs snusförbud.

[Ur nummer: 06/2010] Stödet för Sveriges försök att upphäva EUs förbud mot snus tycks vara massivt bland politikerna från båda blocken. Riksdagens alla partier står bakom ansträngningarna att häva förbudet.
Gunvor G Ericson är en av de riksdagsledamöter som inte vill att Sverige ska verka för att upphäva EUs snusförbud. Hon har tagit initiativ i riksdagen och skrivit debattartiklar i ämnet. Även på den borgerliga sidan finns enstaka ledamöter som går emot vad riksdagen uttalat, exempelvis Barbro Westerholm (fp) och Annika Qarlsson (c).
Claes-Göran Brandin, som sitter i riksdagen för socialdemokraterna sedan 16 år, har tvärtom positionerat sig som brinnande snusvän och skrivit såväl motioner som debattartiklar i ämnet.
Han är övertygad om att snus är mindre farligt än cigarretter och framförallt pekar han på att snus inte har några skadeeffekter för omgivningen.
* Gunvor, varför ska Sverige inte få exportera snus till EU?
– Sverige ratificerade 2005 WHOs tobakskonvention och förband sig då att verka för minskat tobaksbruk. När regeringen driver på för att Sverige ska få exportera snus till EU så går det inte ihop med tobakskonventionen, säger Gunvor G Ericson.
Argumentet om att Sverige undertecknat tobakskonventionen återvänder hon till flera gånger under intervjun. Hon gör bland annat jämförelsen att ”vi också undertecknat ILO-konventionerna och barnkonventionen och då måste vi leva upp till dessa”.
Gunvor G Ericson menar att regeringen enbart ser handelspolitiska och ekonomiska intressen i snusfrågan och glömmer bort tobakskonventionen.
– I konventionen slås det fast att när ett land fastställer sin folkhälsopolitik och tobakskontroll ”skall det” skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin, påpekar hon.
Claes-Göran Brandin, ursprungligen byggnadsarbetare från Göteborg, håller inte med:
– EUs linje – att förbjuda försäljning av snus samtidigt som man subventionerar odling av dålig tobak i Spanien med jättelika belopp – är rena galenskapen, säger han.
– Jag är själv en av många före detta rökare som aldrig skulle ha klarat av att sluta röka utan snuset. Jag vet att många med mej har snuset att tacka för att de lyckats sluta röka och klarar man sedan att sluta snusa så är det ännu bättre. Det har jag gjort nu, fortsätter han.
Förra året skrev han en motion till riksdagen för att trycka på regeringen om att driva frågan om snuset i EU hårdare där han trycker på omsorgen om folkhälsan i EU som sitt främsta argument men även tar upp arbetsmarknadspolitiska orsaker och konkurrensskäl till sitt ställningstagande:
”En annan effekt (av förbudet) är att de svenska snusproducenterna inte vågar investera i utrustning och göra nyanställningar i den omfattning som skulle gälla om den europeiska marknaden vore öppen. Jag har för övrigt noterat att såväl Livsmedelsarbetareförbundet som Livsmedelsföretagen uttalat sig starkt för ett hävande av exportförbudet” skriver han.

”Hjälp mot rökning – en myt”
Gunvor G Ericson menar att det är en myt att snus minskat tobaksrökningen bland svenskarna och hänvisar till en artikel i Läkartidningen där det talas om att högst fem procent av de svenska männen skulle ha haft hjälp av snus i sitt rökslut.
* Men är fem procent av de svenska männen så lite? Det betyder ju jättemånga färre rökare och människor som genom att ändra sitt tobaksbruk minskar risken för förtida död?
– Om man jämför olika åtgärder så är det ingen genväg för att få ner tobaksbruket.
Gunvor G Ericson tycker inte att det är någon fördel om rökare börjar snusa i stället. Först säger hon att det inte är entydigt att snus är mindre farligt än cigarretter, och att det finns många rapporter som pekar åt olika håll. När jag påpekar att även de experter som varit mest kritiska mot snus brukar hålla med om att det trots allt är mindre farligt än cigarretter, ”för det är ju allt”, så blir hon tveksam och håller med. Men hon står fast vid att det inte är någon fördel att uppmana rökare att börja snusa i stället.
– Och dessutom kan man ju inte veta hur många av de som börjar snusa på grund av tobaksbolagens massiva kampanjer som aldrig har varit rökare och aldrig skulle ha börjat röka, säger hon.
Claes-Göran Brandin håller inte med:
– Jag har lyssnat på forskare och cancerläkare och de är ju inte alltid överens i frågan om hur skadligt snus är men att snus är mindre farligt än cigarretter är väl erkänt nu.
Han beklagar att medborgare i övriga EU-länder inte får tillgång till en produkt som kan ersätta cigarretter och pekar på att Sverige har lägre andel tobaksrelaterad cancer och färre rökare än de flesta andra medlemsstater.

Minskade skadeverkningar
I debatten brukar man tala om ”snusvännerna” som harm reduction-lägret. Det vill säga, de som främst vill minska skadorna. Samma term brukar användas inom andra socialpolitiska och medicinska fält, och harm reduction-lägret är då den grupp som är beredd att göra avsteg på höga principer till förmån för mindre hälsorisker och färre förtida döda. Exempel kan vara att dela ut sprutor till injektionsmissbrukare för att minska risken att de smittas av farliga sjukdomar trots att det kan tolkas som att samhället ser mellan fingrarna på deras missbruk.
– Jag tycker man kan godkänna sprutbytesprogram under vissa omständigheter, säger Gunvor G Ericsson. Hon är alltså inte principiell motståndare till varje form av harm reduction-tänkande.
Men när jag frågar om hon tycker att principen om att Sverige ska följa tobakskonventionen (eller rättare sagt den andemening i tobakskonventionen som Gunvor G Ericson tycker sig ha funnit) är viktigare än att ett antal människor räddas från förtida död genom att byta cigarretterna mot snuset… så är vi tillbaka där vi började.
– Man kan inte ställa frågan på det sättet, man kan inte sätta det sambandet. Men det är viktigt att Sverige följer de konventioner som vi har skrivit under. Inte bara tobakskonventionen utan även sådant som ILO-konventionerna om arbetsvillkor och FNs barnkonvention, säger hon.
Enligt Claes-Göran Brandin har såväl den förra socialdemokratiska regeringen som den nuvarande borgerliga regeringen drivit frågan om ett upphävande av snusförbudet i EU, men ännu så länge utan framgång.
– Det är som att vända på en koloss på lerfötter, säger han.