Livsklubbar i Sverige var redo för stöd till finländska kamrater

– Det är klart att vi måste kunna vidta sympatiåtgärder när våra kamrater i Finland befinner sig i strejk, säger Håkan Persson, klubbordförande på Atria-Lithells i Malmö.

[Ur nummer: 06/2010] Atria är ett av många livsmedelsföretag i Sverige som har finska ägare och tillverkningsenheter i båda länderna. Andra stora koncerner med fabriker runt Östersjön är Scan, Fazer, Leaf och Vaasan Oy.
När den finska avtalsrörelsen gick in i ett skarpt läge i april med tredagars punktstrejk som berörde 12 anläggningar var det många samnordiska företag som blev indragna och det blev nödvändigt för svenska Livs att ta ställning till en begäran om sympatiåtgärder från det finska förbundet. Svaret: ett självklart ja.
– Livsmedelsindustrin är idag så internationell att det skulle vara ganska enkelt för arbetsgivare att flytta produktion över nationsgränserna och ta udden av en facklig stridsåtgärd, säger Håkan Persson, som förutom att vara klubbordförande också sitter i Livs förbundsstyrelse och i Atrias europeiska företagsråd.
Han är vald av det svenska koncernfacket till företagsrådets arbetsutskott och brukar ha direktkontakt i telefon med sin motsvarighet i finska Livs, Hannu Myntylä, och med Atriakoncernens personaldirektör. Det har varit telemöten med tolk.

Brev till ledningen
Den 12 maj skrev Håkan Persson i ett mejl till den högsta ledningen för Atria att svenska Livs fått indikationer på att det hade förts över produktion från Finland till Sverige på grund av konflikten. Atria var utpekat. Av ledningen begärde han garantier för att produktion inte skulle flyttas inom koncernen på grund av den rådande finländska konflikten.
Den högsta ledningen i Atriakoncernen svarade att den inte hade fört över produktion till andra enheter utomlands och att den kommer att avstå från alla sådana planer eller åtgärder till dess förhandlingarna i Finland var avslutade. Svaret gick ut i ett gruppmejl till alla högre chefer och fackliga företrädare.
– Att vårt stöd var uppskattat av de finska kamraterna fick vi också bekräftat i ett mycket fint svar översatt till svenska. Den finska klubbordföranden Hannu Myntylä tackade oss.

Totalstopp
En rundringning till de stora företagen visar betydelsen av sympatiåtgärder över nationsgränserna. Inom företagen med anläggningar i Sverige och Finland finns ett långtgående samarbete inom produktion och råvaruförsörjning.
Mattias Karlsson, klubbordförande på Fazers bageri i Lidköping, säger att produktion har flyttats i april och att de har bakat åt Finland.
Men det var ofarligt den gången. Orsaken var inte de finska punktstrejkerna. Nu är det totalstopp fram tills avtal har träffats. Det är stenhårt. Företaget har stoppat all produktion till Finland. Om vi märker att det sker någon flytt ska vi varsko förbundet. Ledningen på svenska Fazer är livrädd för att drabbas av sympatiåtgärder.
Mikael Ringqvist, klubbordförande på Scan i Skara, säger att man i april kört köttbullar till Finland.
– Men det har vi gjort i två år. Så det är inte något nytt. Det vi måste göra är att hålla koll på volymerna så att de inte ökar under konflikten.