– Jag kan förstå att det kan upplevas som stressigt att hela tiden behöva komma på förbättringar, men det är viktigt att framhålla att det inte behöver vara stora förbättringar, säger Klas Bandmann, som är ansvarig för kompetens och metodutveckling på Coca-Cola.

[Ur nummer: 07/2010] För honom handlar det om att stimulera ett sätt att tänka. Det ska vara teamwork och målet ska vara ständiga förbättringar för hela företaget. Han menar att det är den inställningen som är viktig.
– Jag tror att det kan skapa ännu mer stress att inte få vara med och påverka, säger han.
Om det inte finns tid för att sätta sig ner och samla tankarna, skriva ned dem och lämna in ett förbättringsförslag, så måste det utrymmet skapas. Det är på cheferna ansvaret ligger att göra det. Den anställde kan bidra med förslag på hur det ska gå till.
– Det är i sig ett viktigt förbättringsförslag, säger han med ett leende.
Exempel på förbättringsförslag som den anställde kan komma med är utbildningar som leder till att han eller hon ökar sin kompetens och gör ett bättre jobb.
Att stimulera förslag genom att ha en förslagslåda och bedöma och belöna enskilda bidrag tycker han är förlegat. Det skapar konkurrens om goda idéer och höjer ribban på vad som kan var en förbättring. Det hämmar flödet.
– Pengar ska inte vara drivkraften, säger han.
* Men det ingår i lönesystemet?
– Ja, men då är det som en möjlighet att få bättre betyg. Den stora drivkraften ska inte vara pengar utan att bli sedd och hörd. Systemet skulle fungera även utan pengar. Det handlar om att skapa ett tänkande kring förbättringar, att stimulera idéer och se till att de genomförs.
De utvärderingar som Coca-Cola har gjort visar att förslagssystemet lett till mindre störningar i produktionen, högre kvalitet och färre olycksfall. Det är också effektivt.
Antalet kundreklamationer har sedan systemet infördes minskat från 4 fel per en miljon flaskor till 0,5 fel. Samtidigt har produktivitet ökat.