[Ur nummer: 07/2010] Det finns fyra stora öltillverkare i världen. Det är AB Inbev, SABMiller, Heineken och Carlsberg. I juni träffades över 120 fackliga representanter från dessa fyra företag i Belgien på ”Big Beer-konferensen” för att analysera utvecklingen inom sektorn.
Journalisten Ina Verstl berättade om goda exempel och betonade betydelsen av att arbetarna inom produktion och distribution agerar gemensamt.
Den nya hemsidan www.beerworkers.org kommer att bli ett gemensamt forum för alla fackligt organiserade bryggeriarbetare över hela världen.
Från Sverige deltog Sten-Olof Svensson, som Livs representant i Carlsbergs företagsråd, EWC. Han berättar att fackföreningarna inom Heineken lyckats träffa ett EWC-avtal som ger dem rätt att träffas tre gånger per år. För Carlsberg är det bara en gång.