Skrift gav verktyg för det svåra arbetet efter arbetsplatsolyckan

Antalet dödsolyckor i arbetslivet borde vara noll. Så är det inte. Hittills i år har 24 människor förolyckats på jobbet. En av de omkomna är en 47-årig reparatör på Hilton Food Group, HFG, i Västerås. För de fackligt förtroendevalda har det handlat om att både hantera sorg och att göra en egen utredning.

[Ur nummer: 07/2010] Livsmedelsindustrin är relativt förskonad från dödsolyckor, senast var 2003. Det kan vara svårt att veta hur man fackligt ska gå tillväga när en dödsolycka inträffar. LO har därför tagit fram skriften Skarpt läge med riktlinjer för fackligt agerande. Syftet är att facket ska bli mer aktivt.
Livsklubben på HFG har haft nytta av skriften. Det berättar klubbordförande Christian Amigo, vice klubbordförande Jessica Söderberg, huvudskyddsombudet Martin Living, samt de båda skyddsombuden Anders Sundström och Daniel Axmark när jag träffar dem på klubbexpedition en månad efter dödsolyckan på deras arbetsplats.

Klämolycka
Orsakerna till olyckan ska vi inte prata om. Det pågår en polisutredning och det är viktigt att inget sägs som kan påverka den. Det som är allmänt känt, och som stått i tidningarna, är att 47-åringen klämdes till döds i samband med att han skulle reparera en varuhiss. Det hände strax före sju en fredagsmorgon i mitten av maj. Ambulans, polis och brandkår larmades.
Christian Amigo och Jessica Söderberg möttes av personalchefen när de skulle stämpla in för dagen. Det var av henne de fick höra vad som hänt.
– Jag blev helt chockad. Jag trodde inte att det var möjligt på en modern arbetsplats. Det var min första tanke, att det inte kunde hända oss, berättar Christian Amigo.
HFG, med 320 anställda, är ett relativt nytt företag i Västerås. Den stora köttpaketeringsanläggningen, som har Ica som enda kund, invigdes för fem år sedan. Klubb har de haft nästan lika länge och cirka 80 procent av arbetarna är organiserade.

Viktigt att prioritera
Livsklubben ställdes genom dödsolyckan inför de svåraste arbetsuppgifter som man fackligt kan råka ut för. En självklarhet är att finnas till hands och stötta arbetskamraterna men minst lika viktigt är att se till att olyckan blir ordentligt utredd. De ringde även Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman på LO och en av personerna bakom skriften Skarpt läge.
– Hon sade till oss vad vi skulle rikta in oss på först. Hon frågade när företaget skulle börja sin utredning och vilka kontaktpersoner som vi hade hos polisen och hos Arbetsmiljöverket. Hon var väldigt praktiskt inriktad och gav oss tips hur vi skulle gå tillväga. Efter samtalet med henne kom vi igång ordenligt, berättar Jessica Söderberg.
De var också ganska omgående i kontakt med fackligt aktiva på regional nivå. Både lokalombudsmän och regionala skyddsombud i regionen backade upp klubben.
– Är det något som vi saknar så är det stöd från Livs högsta ledning. Att någon från ledningen ringt för att höra sig för hur det gick för oss. När något sådant här händer så behöver man allt stöd man kan få, säger Christian Amigo och får medhåll av Jessica Söderberg.
Men när det gäller arbetsgivarens krishantering har de bara gott att säga i efterhand.
– Alla som ville fick gå hem med betalning den dag då olyckan hände. Präst och folk från företagshälsovården kallades in för att ge stöd. Företaget satte också upp lappar med krisnummer dit man kunde ringa. De sitter kvar fortfarande, berättar Jessica Söderberg.
Veckorna som gått har varit tunga. De har präglats av sorgearbete. Minnesstund har hållits. Det har funnits möjlighet att skriva en sista hälsning i en minnesbok. Insamling har gjorts till minne av deras arbetskamrat. Och det har varit begravning.

Parallella utredningar
Parallellt med sorgearbetet har också en rad utredningar pågått, förutom polisen utreder även Arbetsmiljöverket olyckan.
Skyddsombuden har också tillsammans med klubben gjort en utredning precis som man uppmanas till i Skarpt läge. Det är inte skuldfrågan som varit i fokus utan hur arbetsmiljöarbetet skötts. Skyddsombuden har samlat in dokumentation och uppgifter som de ansett vara relevanta. När utredningen är klar kommer den att lämnas till polisen.
Arbetsgivaren gör också en utredning. Klubben fick en förfrågan om att tillsammans med arbetsgivaren göra utredningen men klubben avböjde då man ville ge sin bild av arbetsmiljöarbetet.
Ett problem som uppmärksammats efter olyckan är bristen på tillbudsanmälningar. Det här är också något som arbetsgivaren nu tagit tag i på allvar.
– Ledningen har uppmanat all personal att skriva tillbudsanmälningar. Det har alla varit dåliga på tidigare, säger huvudskyddsombudet Martin Living.
Det är för tidigt att säga om antalet tillbudsanmälningar ökat efter uppmaningen. Skyddsombuden har tagit fram en ny mall för att göra anmälningsförfarandet enklare. Förslaget kommer att läggas fram på nästa skyddskommittémöte. Skyddsombuden hoppas att det ska falla i god jord.

Varje maskin ska ses över
Det har varit en del tillbud som kunde slutat illa. Det är också genomgående ett ganska så tufft jobb som utförs på fabriken, ett stressigt och tungt arbete i kyla.
– En partsammansatt grupp ska gå igenom varje maskin ute i fabriken för att se om förbättringar kan göras för att öka säkerheten, berättar skyddsombudet Daniel Axmark.
Ansträngningar görs både från fack och från ledning för att förebygga så att det hemska som hände inte ska hända igen. Alla förväntas agera om de upptäcker risker i arbetsmiljön.
– Säkerheten är viktigast, det betonas nu hela tiden, säger Martin Living.