Den borgerliga regeringen använder främst argumentet om handelshinder för att få EU att slopa snusförbudet. Det tycker Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson är fel.
– Folkhälsan i Europa är det viktigaste, säger han.

[Ur nummer: 07/2010] Han tycker att såväl regeringen som Swedish Match gör fel när de i sin argumentation mot exportförbudet lägger sitt krut på de handelspolitiska frågorna.
– Visst – vi tvingas importera cigarretter och då borde vi få exportera snus. Men att snus var förbjudet i EU visste vi redan när vi gick med i EU och förhandlade fram vårt undantag, säger Hans-Olof Nilsson.
– Men vad vi inte visste lika mycket om då var forskningen om tobaksrelaterade sjukdomar och hälsoriskerna med snus jämfört med cigarretter.
– Det kommer hela tiden fram ny forskning som visar att snuset är betydligt mindre skadligt för hälsan än cigarretter och att många har fått hjälp att sluta röka av snuset. Det är hälsoargumentet som är det nya och som hela tiden stärks, därför borde regeringen byta fot och göra som den förra socialdemokratiska regeringen – rikta in sin argumentation på folkhälsoaspekterna. Ska man komma vidare med den här frågan gäller det att lägga fram saker som EU inte visste när de fattade sitt ursprungliga beslut.
* Men varför ersätta en giftig produkt med en annan?
– Man kan jämföra med alkoholdebatten, det finns alltid röster som vill totalförbjuda alkohol, men jag tror inte att det är realistiskt. Då måste man i stället ha en alkoholpolitik som begränsar skadorna.
-När det gäller snus och cigarretter så är snus det minst farliga alternativet, säger Hans-Olof Nilsson.
* Hur arbetar Livs med att driva frågan?
– Vi för ständigt diskussioner med vårt parti, socialdemokraterna, om den här frågan. Vi är överens med partiet och flera parlamentsledamöter har agerat. Jag tror att snuset skulle kunna bli en profilfråga framför allt i EU-valet.
– Vi har också ett visst samarbete och informationsutbyte med arbetsgivarna i Li i den här frågan.
* Vad tror du kommer att hända?
– Det finns starka intressen för att behålla snusförbudet, framför allt från cigarettindustrin som inser att de skulle förlora mycket pengar om Europas rökare började gå över till snus.
– Samtidigt blir opinionen mot rökning hela tiden starkare och alltfler länder inför rökförbud i offentliga lokaler, på krogar och så vidare. Då växer opinionen för snus, rökarna vill ha ett alternativ.
– Jag tror det är en tidsfråga innan EUs förbud mot snus kommer att rivas upp.