[Ur nummer: 07/2010] Arbetstagarnas rättigheter och möjligheter förhandlas inte bara fram i kollektivavtal, utan bestäms också i lagar och regler av våra folkvalda politiker. För att kunna skapa ett samhälle som är bra för alla, och inte bara för de rika, krävs därför ett regeringsskifte i höst.
Vi har tröttnat på ökande ungdomsarbetslöshet som just nu är näst störst i Europa och ständiga försämringar och neddragningar inom vård, skola och omsorg, det vill säga de håller på att skrota hela den svenska välfärden. Alliansens politik har konsekvent missgynnat löntagarna.
Vi har fått katastrofala försämringar i a-kassan, sjukförsäkringen, semesterlagen och arbetsmiljön – listan kan göras hur lång som helst.
Det är försämringar som inte påverkar de redan besuttna, men det påverkar vanliga löntagare och andra grupper i samhället som verkligen är i behov av väl utbyggda trygghetssystem!
Vi vill inte ha sänkta löner, försämrad arbetsrätt och försvagade kollektivavtal utan vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden och dessutom en a-kassa och en sjukförsäkring som kan vara en trygghet när man i olika faser av livet råkar illa ut!
Vår syn är att alla människor har lika värde och ska ha samma rättigheter och möjligheter!
För ett rättvist och tryggt samhälle så byter vi regering den 19 september!