[Ur nummer: 07/2010] En kvinna sökte jobb som styckmästarlärling på ett charkföretag i Stockholm. Hon hade tidigare arbetat som kock och hade livsmedelskunskap. När hon ringde på annonsen fick hon höra av personalhandläggaren att ”jobbet var tungt och kallt och passade inte för kvinnor”. Dessutom fanns inget omklädningsrum för kvinnor på arbetsplatsen.
Kvinnan anmälde företaget till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som utrett frågan och kommit fram till att den jobbsökande kvinnan blivit utsatt för könsdiskriminering. DO har stämt företaget till Arbetsdomstolen men också erbjudit företaget att ingå förlikning med kvinnan för att lösa tvisten.
Tvisten är nu löst, uppger DO. Kvinnan har fått en ursäkt och 70 000 kronor i skadestånd.