[Ur nummer: 07/2010] Scans anläggning på Gotland övergår i ett nytt bolag. Det kommer att heta Gotlands Slagteri AB och ägas till 75 procent av Svenskt Butikskött som har styckning på slakthusområdet i Stockholm. Scan ska stå kvar som 25-procentig ägare. Den befintliga personalen på anläggningen erbjuds nya jobb i företaget.
Hans-Erik Karlsson, Livs klubbordförande på Scan, säger att det är mycket positivt.
– Vi hoppas att styckningen ska flyttas tillbaka till Gotland igen.
– Som det är nu styckas våra grisar i Linköping med inhyrd personal. Vi har gott om utrymme och när Uppsala läggs ner kan vi ta över deras maskiner, fortsätter han.
Thomas Östlund, blir bolaget nya vd:
– Vår ambition är att börja med styckning på Gotland. Det kommer att ta lite tid att starta och vi ska titta på olika koncept.
Det gotländska ursprunget har ett mycket starkt värde i Stockholm och hela Mälardalen. Denna marknad är också Butikskötts huvudsakliga, även om de har rikstäckande försäljning.
Idag finns i olika delar av landet många lokala koncept som är inarbetade och det gör det svårare att konkurrera med det gotländska.
– Vi ska också titta på kvalitetskoncept med uppfödning och alla led är med, säger han.