Livs-sossarna vill ha storsatsning på matindustrin

Ett miljövänligt, ekologiskt hållbart industriområde i Stockholm kan bli verklighet om Socialdemokraterna får majoritet i staden. Det hoppas fyra Livs-sossar som motionerat till Arbetrkommunen om en sådan satsning.

[Ur nummer: 09/2010] Politikerna i Stockholm har länge fokuserat helt på bostadsbyggande vilket skett på bekostnad av arbetsplatser inom industrin. Det här har fått politiskt aktiva inom Livs att reagera.
Tillsammans har de skrivit en motion till Stockholms Arbetarkommun med krav på att verka för att staden tar fram och genomför ett industriprogram för Stockholm. De vill också att livsmedelsindustrin i Stockholm, och även övrig industri, samlas vid Årsta Partihallar och Västberga industriområde.

Positiva reaktioner
– Hur Arbetarkommun ställer sig till vår motion vet vi ännu inte. Däremot har vi varit i kontakt med det socialdemokratiska oppositionsrådet Carin Jämtin som varit mycket positiv till vår idé och som vill driva frågan vidare i kommunfullmäktige, berättar Nicklas Nilsson, lokalombudsman.
Det är han tillsammans med lokalombudsman Jolan Wennberg, livsmedelsarbetaren Göran Wrene och livsmedelsarbetaren Johan Claesson, som undertecknat motionen.
De fyra är mycket bekymrade över framtiden för den industri som idag finns samlad på Slakthusområdet i Stockholm. Det handlar om över 200 verksamma företag som sysselsätter cirka 3500 personer. Företagens omsättning ligger tillsammans på drygt 11 miljarder kronor. Nu ska det byggas en ny multiarena på området och planer finns på etablering av en så kallad matstad som ska vara mer inriktad på konsumtion än på produktion.
Motionärerna konstaterar att det här sannolikt kommer att ta död på den industri som idag finns på området. Det kommer att vara svårt för långtradare och ett otal truckar att fungera ihop med kaféer och uteserveringar på en restaurangboulevard.
Motionärerna vill att företagen på Slakt?husområdet erbjuds möjlighet att etablera sig i ett annat område inom Stockholms stad. Ett område som är så pass stort att alla som vill får plats.
– Det vi vill är att ta ett rejält tag när det gäller livsmedelsindustrins framtid i Stockholms stad. Vi vill föra trepartssamtal mellan politiker, företag och fackliga företrädare för att på så sätt hitta former för hur ett nytt industriområde ska kunna etableras, säger Nicklas Nilsson och fortsätter:
– Det handlar både om arbetstillfällen och att säkra lokal livsmedelsproduktion.

Miljövänlig, ekologisk industri
Tanken är att Stockholms stad utvecklar industriområdet Årsta partihallar med Västberga på ett sätt så att det långsiktigt kan fortleva som industriområde. En arkitekt har skissat på hur det skulle kunna se ut, se bilden. Till exempel ska en ringmur av lokaler skapas för att skärma av området mot bostäder och annan bebyggelse. Det är också tänkt att rälsbunden trafik ska utnyttjas i högre utsträckning än vad som är möjligt idag på Slakthusområdet. Det finns också en del innovationer med i skissen, som att bygga mer på höjden än vad som vanligtvis är fallet inom industrin. Målsättningen är att skapa ett miljövänligt, ekologiskt hållbart industriområde för närproducerade livsmedel i Stockholm.
* Hur många nya jobb kan det handla om?
– Det är svårt att säga. I första hand handlar det om att rädda de jobb som finns. Men helt klart kommer det att behövas mer produktion av livsmedel i takt med att Stockholm växer.