Facket reserverar sig mot nedläggningar i Sundsvall och Karlstad

Milko har beslutat att behålla mejerierna i Östersund och Grådö och lägga ner mejerierna i Sundsvall och Karlstad. De fackliga representanterna i bolagsstyrelsen har reserverat sig mot beslutet och säger att det verkar vila på mycket lös grund.

[Ur nummer: 09/2010] – Ledningen beter sig som om det vore panik bakom kulisserna. De vet inte själva när de ska lägga ner mejerierna, säger Peter Bengtsson, ordförande i Milkos koncernfack och på mejeriet i Sundsvall.
Först var de anställda i Sundsvall och Karlstad garanterade anställning fram till vecka 18 2011, men sedan kom helt plötsligt en kontraorder och stängningen backades till vecka 6.
– Denna inkonsekvens får medlemmarna att tappa tron på företagets ärlighet, säger Peter Bengtsson.
De fackliga representanterna har ännu inte fått se något riktigt beslutsunderlag och de väntar på att företaget ska inleda mbl-förhandlingar.
– Vi vill veta varför man pekar ut kostnaderna för mejerierna i Karl?stad och Sundsvall som det stora problemet.
Han menar att problemet egentligen inte är kostnaderna, dessa går förmodligen inte att minska ytterligare, utan det är intäkterna. Det är på försäljningssidan som Milko har misslyckats och det går ut över de som jobbar i produktionen.

Ökade transporter
Han pekar också på de ökade transporterna som följer i nedläggningarnas spår. Mjölken från bönderna kommer att behöva köras med tankbilar ner till ett redan högbelastat Grådö-mejeri och sedan upp igen med distributionsbil.
I Sundsvall jobbar cirka 80 kollektivare och där har Milko också sitt största åkeri i egen regi.
Om mejerierna läggs ner kommer transportarna att öka, och det innebär i sig nya kostnader, dess?utom försvagar det argumentet med närproduktion, det som Milko kallat för ”Landskapsmjölken” och som sålts en krona dyrare för att ge pengar tillbaka till bonden och värna om jobben i närområdet.
Jan Bergergård, klubbordförande på mejeriet i Karlstad, säger att han tror att det kan bli svårt att sälja Värmlandsmjölk om det inte finns något mejeri kvar i Värmland.
– Det är ju på mejerierna arbetstillfällena finns, säger han.
I Karlstad jobbar omkring 100 fast anställda mejeriarbetare och ytterligare deltidare. Ostproduktionen har lagts ner och öppnats upp i olika omgångar. Nu när ysteriet precis har blivit tipp-topp-renoverat kommer beslutet om att hela driftsplatsen ska läggas ner.
Det är många parametrar som saknas i underlaget, menar Jan Bergergård och säger att kostnaden för Karlstad har jämförts med ett mejeri utanför Milko som har helt andra geografiska förutsättningar.

Uppsägningstid
Många av mejeriarbetarna i både Sundsvall och Karlstad har jobbat hela sina arbetsliv på Milko och de har sex månaders uppsägningstid. Att Livs koncernfack på Milko kommer att ta in en löntagarkonsult som får se över beslutsunderlaget verkar mycket troligt, säger de båda klubbordförandena.