”Vi som är LO-folk måste driva kravet
på höjd ersättning i sjukförsäkringen”

Alla LO-facken i Kristianstad har gått samman i en gemensam S-förening. Det är den näst största i arbetarkommunen och den har lyckats bra med att ta plats i partiet.

[Ur nummer: 09/2010] Som etta på riksdagslistan från Nordöstra Skåne står en tjej från Handels, Annelie Karlsson. Av fyra på valbar plats till riksdagen har två facklig bakgrund. Och så ser det ut hela vägen. De fackliga socialdemokraterna och i synnerhet Livs märks och syns.
– Det finns nio Livs-are med politiska uppdrag i Kristianstads kommun, säger Anders Svensson, som själv är ordförande i den fackliga S-föreningen som bildades 2001.

Prioriterad fråga
Att få fler livsmedelsarbetare aktiva i den socialdemokratiska politiken har länge varit en prioriterad fråga för Livs. Det har till och med tagits kongressbeslut om det. En uppgift som brukar föras fram är att det var facket som en gång i tiden bildade partiet.
Tanken bakom denna vilja till engagemang är att det viktigaste politiska arbetet inte är det som bedrivs i de stora politiska sammanhangen, utan det som bedrivs i de små. All ”storpolitik” bygger på det ”gnetgöra” som sker i det lilla lokala sammanhanget. Det är där facket kan vara med och skapa opinioner. Samma diskussioner har förts i de andra LO-förbunden.

Behålla perspektivet
Anders Svensson jobbar på mejeriet i Kristianstad, är klubbordförande och politiskt aktiv på 40 procent, sitter bland annat i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Det är lite knappt om tid när vi ses, eftersom han har semester och bara hinner stanna till i LO-fackens hus.
– Jag skulle inte vilja vara heltidspolitiker, säger han. För mig är det viktigt att ha kvar kontakterna på arbetsplatsen och att behålla det perspektivet.
Anders Svensson var med på LO-kongressen i Stockholm 2008 då försäkringarna diskuterades och majoriteten av ombuden ställde sig bakom kravet på 90 procent i sjukpenning och slopad karensdag.
– Vi som är LO-folk måste driva den här frågan i partiet. Vi måste lyfta fram sambandet. För att ha råd med höjda ersättningar behöver fler komma i jobb. Skattinkomsterna måste öka. Det innebär till exempel att det borgerliga jobbskatteavdraget måste tas bort.
* Tror du att folk är beredda att betala mer i skatt?
– Ja, det tror jag, om de vet vad det går till. Dessutom blir det inte så stor höjning för våra medlemmar, eftersom alliansregeringen finansierar sänkningen av inkomstskatten genom att höja andra skatter och avgifter, till exempel bilskatten och a-kasseavgiften. Idag är a-kassan överfinansierad.
Det är en traditionell socialdemokratisk politik Anders förespråkar. Skatten ska vara progressiv. Den ska betalas efter förmåga. Välfärden ska om det inte finns några speciella skäl skötas i offentlig regi.

Utveckla kretsloppet
Denna uppfattning delar också Livs lokal?ombudsman i Region Syd, Benny Jönsson, som har sin expedition i fackens hus. För?utom att vara S-ledamot i fullmäktige sitter han också som vice ordförande i renhållningen.
– Idag är det borgerlig majoritet i Kristianstad och moderater och folkpartister vill lägga ut en stor del sophämtningen på entreprenad. Det motsätter vi oss. Vi har en effektiv sophantering som bygger på många års erfarenhet. Det finns ingen anledning att tro att det skulle skötas bättre för att det görs i privat regi med vinst som drivkraft, säger Benny Jönsson.
Kretsloppstänkandet vill Benny Jönsson utveckla. Renhållningen har ett helägt dotterbolag som producerar biogas. Avfall från hushållen och livsmedelsindustrierna, Scan och Kronfågel, och framförallt gödsel från bönderna tas tillvara och återvinns till biogas. Kvar blir dessutom torrgödsel som går tillbaka till bönderna och kan köras ut på åkrarna.

Borlänge-modellen
Anders Svensson säger att det går att göra en hel del för att minska transporterna och öka andelen närproducerade mat i Kristianstad. Det är en politisk fråga. De offentliga köken inom dagis, skola och äldreomsorg skulle kunna gå samman och skapa en gemensam central varumottagning och distribution. Det skulle både sänka leveranskostnaderna för de små matproducenterna och minska transporterna. Han funderar på en lösning som praktiserats i Borlänge och som lett till att små livsmedelsföretag blivit konkurrenskraftiga på marknaden.
Den som vill läsa om hur Borlängemodellen fungerar kan gå till Mål & Medels hemsida, www.malmedel.nu, och ta fram nummer 11-2008.

Fotnot: Sammanlagt nio Livsare har politiska uppdrag i Kristianstads kommun. Förutom de nämnda personerna i artikeln ovan och i reportaget på sidorna 2-5 är det Görgen Kier, Kronfågel, Anders Hartvik, Skånemejerier och Jan Lundin, Absolut.