[Ur nummer: 09/2010] Viktiga uppgifter saknas i det nyligen utskickade Avtalet för Livsmedelsindustrin. Förbundet uppmanar alla att makulera det. Ett nytt avtal kommer att tryckas upp och skickas ut så fort som möjligt. Ett korrekt avtal finns också utlagt på Livs hemsida, det vill säga på intranätet.