Rekordmånga livsmedelsarbetare på
S-listan i det västgötska samhället

Bara fyra av tio kommuner erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. Götene är en av dem som inte gör det. Det vill nu fackligt politiskt aktiva livsmedelsarbetare ändra på.

[Ur nummer: 09/2010] Valrörelsen håller på att dra igång. Ann-Cathrine Johansson, Ulrika Karlsson och Monica Svensson slipar sina argument. Alla tre står på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige i Götene. Ulrika står på valbar plats men det gör inte Ann-Cathrine och Monica. Istället hoppas de på plats i politisk nämnd.
När det gäller kommunpolitiken så är barnomsorg på obekväm arbetstid en fråga som de är engagerade i. För många i Götene är skiftarbete mer regel än undantag.
– Som det är idag är det omöjligt att jobba kvällar och helger om man har barn, konstaterar Ulrika Karlsson.

Jämställdhetsfrågor i centrum
Jämställdhetsfrågor diskuteras livligt när vi träffas en varm dag i mitten av augusti hemma hos Ann-Cathrine Johansson som bor i villa i utkanten av Götene. Kanske är diskussionen ett resultat av Livs tjejsatsning som de tre deltagit i.
De är alla livsmedelsarbetare. Ann-Cathrine Johansson jobbar på Arla, Ulrika Karlsson på Dafgårds och Monica Svensson på Scan i Skara. De är inte ensamma om att vara livsmedelsarbetare och kandidera till kommunfullmäktige. I årets val finns det 22 livsmedelsarbetare med bland de 62 namnen på Socialdemokraternas lista. Det är nog rekord.
– Jag tror att en bidragande orsak till att så många av oss livsmedelsarbetare finns med på listan är att partiet lokalt efterfrågat politiker med facklig bakgrund. Det har också säkert gjort sitt till att det sitter två från Livs i valberedningen och att det finns många livsmedelsarbetare som är aktiva i LO-sektionen, säger Ann-Cathrine Johansson.
Förutom det politiska engagemanget är de alla tre fackligt aktiva på sina arbetsplatser. Det är här de ser betydelsen av facklig-politisk samverkan.
– För oss som är arbetare är det viktigt vilka som för vår talan. Det som jag tycker är tråkigt är att debatten idag har kommit att handla om vem som är partiledare, hur hon ser ut eller vad hon gör, istället för att handla om vad som står i partiprogrammet, säger Monica Svensson.
De är alla tre vana att diskutera politik med sina arbetskamrater på jobbet. Ofta är det lokala frågor som blir föremål för debatt men också vad Socialdemokraterna som parti står för rent ideologiskt.
– Det händer att medlemmar frågar hur det förhåller sig, om man måste vara socialdemokrat om man är fackligt aktiv. Jag brukar då förklara den historiska bakgrunden, att partiet bildades för att driva fackets frågor, förklarar Ulrika Karlsson.
Men det har tagit tid innan Arbetarkommunen i Götene förstått att se livsmedelsarbetarna som en viktig resurs. Det har inte varit någon självklarhet.
– Jag påpekade efter valförlusten 2006 att Arbetarkommunen varit dålig på att ta hjälp från Livs i valarbetet. Nu verkar det som man lärt sig och nu vill man ha hjälp av både oss från Livs och från andra LO-förbund, berättar Ulrika Karlsson.
Socialdemokraterna har också beslutat att lokalt samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kanske kan samarbetet och facklig kraftsamling leda till en valseger. Det skulle i så fall vara första gången som Götene inte har borgerligt styre.

Sjukförsäkringen engagerar
Men det är inte bara lokala frågor som de tre är engagerade i. Den försämrade sjukförsäkringen är något som de kan prata länge om. De vet hur denna försämring drabbat människor i deras närhet.
– Ta bara alla kvinnor som haft monotona jobb och drabbats av förslitningsskador. De skärpta reglerna slår hårt mot dem och är en riktig kvinnofälla, konstaterar Ann-Cathrine Johansson.
På samma sätt som de tre var engagerade i att få människor att rösta i EU-valet (se Mål & Medel nr 5/2009) försöker de nu också få så många som möjligt att rösta den 19 september.
– Det är oerhört viktigt att så många som möjligt går och röstar. Sedan hoppas jag självklart på att de röstar på Socialdemokraterna. Partiet behöver många röster för att kunna sätta tryck bakom de fackliga frågorna, säger Monica Svensson.