[Ur nummer: 10/2010] Antalet hungrande i världen ligger fortfarande på en oacceptabelt hög nivå, skriver FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.
– Var sjätte sekund dör ett barn av undernäringsrelaterade problem, säger Jacques Diouf, FAO.
Antalet människor som kommer att lida av kronisk hunger i år uppgår till 925 miljoner. Det är 98 miljoner människor färre än under förra året. Antalet undernärda i världen har dock fortsatt att öka även under perioder av hög ekonomisk tillväxt och låga livsmedelspriser. Enligt FAO tyder det på att hungersituationen är ett strukturellt problem. Ekonomisk tillväxt täcker inte. Två tredjedelar av världens undernärda lever i endast sju länder – Bangladesh, Kina, Kongo-Kinshasa, Etiopien, Indonesien och Pakistan.