”Hamnar man på ett sjukhus förväntar man sig inte att få annat än trist mat”

Det ska vara bra mat för våra skattepengar. Det tycker engelsmannen Alex Jackson som leder en kampanj för att offentlig upphandling ska styras av en obligatorisk standard. Lagförslaget kommer att behandlas av parlamentet den 12 november.

[Ur nummer: 10/2010] I den brittiska maträttviserörelsens hjärta, Sustains kontor i stadsdelen Angel i London, arbetar Alex Jackson. Han är ung och full av entusiasm för att förändra samhället utifrån vår dagliga mat. Om vi kan göra den bättre och mer hållbar kommer också samhället att bli det. Dålig mat orsakar hälsoproblem, klimatuppvärmning och matöknar, det vill säga bostadsområden som saknar butiker och restauranger med tillgång till färska, säsongsbetonade livsmedel.
Det här är politiska frågor. Med hjälp av lobbying och opinionsbildning försöker Alex Jackson vinna stöd bland parlamentsledamöterna för förslaget om obligatorisk standard i den offentliga upphandlingen. Det är en ansenlig summa pengar, två miljarder pund årligen, som spenderas på inköp av mat. Dessa skattepengar kan användas för att skapa en stabil marknad för hållbar matproduktion.

”Väldigt få bryr sig”
– Problemet med den offentliga maten i Storbritannien är att ingen vet varifrån maten kommer och väldigt få bryr sig. Man har så lågt ställda förväntningar. Hamnar man på ett sjukhus förväntar man sig inte att få annat än trist mat och i skolan har skolbarnen alltid sett lunchen som en skräpmåltid en gång per dag. De offentliga inköparna har fokuserat på att hålla priset nere, säger Alex Jackson.
* Blir det dyrare med bra mat?
– Ja, det är ett känsligt ämne, skattepengar. Vi försöker lyfta fram de verkliga kostnaderna för billig mat och peka på vilka effekter den har på miljön och folkhälsan. Men man behöver också se till kosthållningen. Vi äter för mycket kött. Om den offentliga maten innehöll mer proteiner från växtriket skulle det göra den både billigare och nyttigare, eftersom kött är dyrt.
Alex Jackson hävdar att deras lagförslag inte behöver leda till ökade kostnader för skattebetalarna. Allt beror på vad man inkluderar i beräkningen. Tittar man bara på vad varje produkt för sig kostar är det ett faktum att den hållbara produktionen blir dyrare och det är något som skrämmer.
Samtidigt säger alla partier i Storbritannien att de vill förbättra den offentliga maten. Den nya borgerliga regeringen vill att den offentliga sektorn ska köpa mer mat från brittiska bönder. Om det blir en följd av den obligatoriska standarden är man positiv, men det är utifrån ett nationalistisk, pro-brittiskt synsätt, säger Alex Jackson.
– Det är tveksamt om regeringen är engagerad i miljöfrågan och den hållbara produktionen. Den har ett problem med att säga till folk vad de ska göra och det måste den i det här fallet. Förslaget är att införa en obligatorisk standard som alla upphandlare och alla leverantörer måste rätta sig efter. Det får inte finnas undantag.
Det är inte bara parlamentsledamöter och regeringsföreträdare som Alex Jackson måste övertyga för att vinna majoritet för lagförslaget. Han behöver också ha livsmedelsföretagen med sig eller åtminstone inte mot sig, eftersom de är en mycket viktig påtryckningsgrupp med stort inflytande över parlamentet och regeringen.
– För oss är cateringföretagen inte ett problem. De har inte så mycket att oroa sig för, eftersom de pressar alla nya kostnader neråt i produktionskedjan. Det finns 10-15 cateringföretag och de stödjer i princip vårt förslag, även om de ännu inte gör det offentligt. Det gäller till exempel världens störta cateringföretag Sodexo, säger Alex Jackson och fortsätter:
– Dem som vi har problem med är livsmedelsföretagen. Jag talade med en kille från Food and Drink Association (det vill säga den brittiska motsvarigheten till Livsmedelsföretagen, Li) och han sa att producenter av frysta ärtor är bekymrade, om standarden ställer krav på att grönsaker måste vara säsongsbundna, då uppfyller inte de frysta ärtorna kriteriet. Det här är en industri som har mycket makt och som skapar många jobb.
– Köttproducenterna ser det inte som ett problem. De har länge tyckt att den offentliga sektorn varit för svår att leverera till. De har inte kunnat konkurrera med den billiga importen. För dem och mejeriföretagen skulle en obligatorisk standard vara en fördel. Det skulle förbättra deras chanser. När jag talar med Food and Drink Association säger den att den inte är emot förslaget, men den vill påverka vad det blir för specifika krav som kommer att ställas.

Införande i två steg
Alex Jackson slutsats blir att om slaget ska vinnas så kommer man förmodligen att behöva dela upp införandet av standarden i två steg. Det första handlar om att ersätta frivillighet med lag. Det andra blir att komma överens om vilka kriterier som ska ingå i standarden.
– Den 12 november, avgörs om förslaget överlever första prövningen. Det är en fredag och då krävs att 100 MP-ledamöter säger att de vill att lagförslaget tas upp till behandling. För oss gäller det att se till att vi får så mycket stöd som möjligt och framförallt inte något motstånd som stoppar behandlingen. Bäst vore om regeringen stödde den och la fram den som sitt eget förslag. Då vore vi nästan i hamn.