Europafacket (EFS) har gjort den 29 september till en aktionsdag mot åtstramningspolitiken. I Bryssel demonstrerar man för jobb och tillväxt. I Spanien går centralorganisationerna ut i generalstrejk samma dag.

[Ur nummer: 10/2010] Livsmedelsarbetarnas globala yrkesfederation, IUL, skriver om hur det spanska fackets försvarar sig mot angreppet mot jobben och arbetsrätten under rubriken ”Det värsta angreppet på rätten till arbete på 30 år”.
Det spanska facket måste försvara sig mot ett tvåfrontsangrepp. Det ena angreppet står banker, börsmäklare och spekulanter med Internationella valutafonden IMF i spetsen för. De har krävt garantiåtgärder för att låna ut pengar. I maj tvingade den spanska socialistregeringen igenom ett sparpaket på 15 miljarder euro och stora nedskärningar i offentliga utgifter och investeringar samt en 5 procentig lönesänkning för offentlig-anställda.
Det andra angreppet var det paket med arbetsmarknadsreformer som fastställdes av parlamentet i september och som gör det enklare och billigare för företag att sparka anställda.
Fackföreningarna har presenterat ett alternativ till sparpaketet. CCOO, en av
de två stora centralorganisationerna, föreslår en reform av finanssystemet som säkrar kontrollen över flödet av lån och krediter till familjer och företag.
Man vill ha en ny närings-, energi- och utbildningspolitik som kan leda till en annan tillväxtmodell än den som lett till bygg- och fastighetsbubblorna.