[Ur nummer: 10/2010] Danmarks största fjäderfäföretag, Rose Poultry, har köpts av finska HK Scan som redan har en stark ställning på fjäderfämarknaden i Finland och Baltikum. Bolagets varumärke för fjäderfäkött är i Finland Kariniemen och i Estland Tallegg.
HK Scan kommer via Rose in på både den danska, svenska och brittiska marknaden.
Rose Poultry har tre produktionsanläggningar i Danmark och gör förutom kycklingprodukter under det egna varumärkt Rose även egna märkesvaror, EMV, åt handelskedjorna.
Om förvärvet blir av kommer HK Scan som äger en stor del av den svenska och finska slakt och charkindustrin också att blir stora arbetsgivare i Danmark.
Affären kräver godkännande av konkurrensmyndigheterna.