[Ur nummer: 10/2010] – Vi har inte sagt upp industriavtalet. Vi står fortfarande kvar bakom det, men vi tycker inte att det har fungerat till hundra procent, säger Anna Nordin, förhandlingschef på Li.
Arbetsgivarföreningen håller på att utvärdera avtalet och Anna Nordin vill inte ge någon ytterligare kommentar om vilka delar som hon inte tycker fungerar som det var tänkt. Inte heller vill hon säga något om Teknikföretagens avhopp och vad det får för följder.
* Livs är mycket positivt till avtalet och tycker att det tillfört mycket jämfört med hur det var innan. Delar Li den synen?
– Ja, det gör vi. Industriavtalet i sig är bra. Det har varit bra för industrin och bra för Sverige.