[Ur nummer: 10/2010] Ska man våga sig på en kort analys eller snarare kommentar så här nära efter valet så var det många faktorer som spelade in!
En bidragande orsak var den skeva massmediala bevakningen inför valet, där övervägande del av pressen i Sverige är liberal eller konservativ! Och där de flesta artiklar handlade om alliansens förträfflighet! Men detta var inte den enda orsaken. Det finns flera faktorer som spelade in. Bland annat så får väl socialdemokraterna ta och rannsaka sig själva för tystnaden under mandatperioden har varit katastrofal!
Och ytterligare så får vi inom fackföreningsrörelsen också ta på oss ett ansvar för vårt sätt att arbeta gentemot våra medlemmar! Generellt sett tror jag mig veta att vi har varit väldigt dåliga på att förklara för våra kamrater vad som håller på att hända i vårt land. Vi borde från första början på vartenda möte, kurs och övriga sammankomster presenterat typ konsekvenserna av den nya A-kassan, sjukförsäkringen och övriga nedmonteringar av våra välfärdssystem! Detta är något vi måste utbilda alla våra personer på som har någon som helst medlemskontakt med start nu!
För med det parlamentariska läge som vi befinner oss i så skulle det förvåna mig mycket om alliansen kan sitta mandatperioden ut! Och kommer vi till ett nyval så gäller det att vara på tårna! Så kamrater håll ”grytan kokande”!