[Ur nummer: 10/2010] Föreningen Arbetarskrivare fyllde 20 år häromdagen. Medlemmar är både etablerade och oetablerade författare som skriver utifrån sina erfarenheter från arbetslivet och som också har ett socialt engagemang. I samband med jubileet släpptes Skarpt läge – nyvässade texter i tiden som är föreningens sjunde antologi. Den innehåller så väl noveller som dikter skrivna av 21 författare, alla medlemmar i föreningen. Redaktör är Victor Estby, författare och journalist.
Bland de som medverkar finns fler för Mål & Medels läsare välkända ansikten som Maria Hamberg och Andreas Svanberg vars noveller är mycket läsvärda. Jenny Wrangborgs dikter i antologin rekommenderas också varmt. Ja, listan kan egentligen göras hur lång som helst. Det fantastiska med denna antologi är bredden och att här ryms så mycket vardagsliv och arbetsliv som sällan skildras i litteraturen.
Det är spännande läsning om dagens Sverige. Alla texter har ett tydligt klassperspektiv. Här finns mycket humor men också mycket allvar.
Det är viktiga texter som nu når en bredare läsekrets tack vare föreningen Arbetarskrivare och tack vare stöd från en rad fackföreningar däribland Livs.