[Ur nummer: 11/2010] Hopsnackat är en antologi med berättelser från olika arbetsplatser. Den kom ut i mitten av oktober och är tänkt att bli den första i en serie böcker och häften på temat Folkrörelse på arbetsplatsen. Redaktör är Frances Tuuloskorpi, känd sedan sin tid som stridbar klubbordförande på Stockholmsbagarn som lades ned i början av 2000-talet.
Hopsnackat är en ganska tunn liten bok men innehåller ändå 35 berättelser från 25 olika arbetsplatser, varav fyra brödfabriker. De flesta av författarna har velat vara anonyma vilket resulterat i att det inte finns med några författarnamn, inte heller arbetsplatserna namnges. Det är synd. För rapporter från verkligheten tycker jag blir effektivare om man vet vem som är avsändaren och var de utspelar sig. Samtidigt är det inspirerande läsning och det finns verkligen inte för många berättelser av det här slaget. Det är också genomgående välskrivna texter.
Enligt Frances Tuuloskorpi är tanken med boken att den ska fungera som en inspirationskälla. Att läsaren ska känna att så där skulle jag också kunna göra. Att det många gånger handlar om att snacka ihop sig för att någonting ska hända.