Riskkapitalister satsar på snabb expansion

Bär- och viltföretaget Polarica i Haparanda säger upp 21 anställda på grund av råvarubrist samtidigt som man hyr in tre styckare från Tjeckien.

[Ur nummer: 11/2010] – Vi tycker inte att det här går ihop. Att det är problem med råvara kan stämma för bärproduktionen men inte för renköttet. Den prognos som företaget gjort visar inte på någon minskning, säger Markku Särkiniva, Livsklubbens ordförande.
Han menar att det handlar om en ny inriktning av produktionen. Tidigare har man frusit in renkött för att kunna använda sig av råvaran under hela året. På det sättet kan man undvika säsongsarbete.

Koncentrerad period
Nu vill företaget koncentrera styckningen från oktober till januari, eftersom efterfrågan på viltkött då anses vara som störst. Det här är ett upplägg som Markku Särkiniva är kritisk till.
– Företaget borde inte planera för säsongsarbete. Om det ändå görs och inhyrda tas in måste vi ha möjlighet att kontrollera både arbetstakten och lönerna så att vi vet att det inte blir frågan om lönedumpning, säger Markku Särkiniva.
De tre inhyrda har redan börjat jobba. De står vid ett eget bord och styckar nu dubbelt så mycket per timme som de fast anställda, cirka 160 kg/timme mot 85 kg/timme.
– Arbetsbelastningen måste vara rimlig. Det här är en arbetsmiljöfråga, säger Markku Särkiniva.

Osäkert om lönenivån
Han vet inte hur mycket inhyrda styckarna tjänar. Deras genomsnittslön borde ligga i nivå med de fast anställda styckarna, det vill säga på 180 kr/timme. Frågan är om de har det. Och hur klubben ska får reda på om de har det.
– Vi kan inte prata med dom, för de talar väldigt lite engelska. Jag tycker att det är märkliga turer. De inhyrda kommer från Tjeckien, bor i Finland och jobbar i Sverige.
Polarica såldes i oktober till finska riskkapitalister, Hartwall Capital och Intera. Dessa vill fördubbla omsättningen till 2016, från 700 miljoner kronor till 1,5 miljarder. Men det är inte möjligt att öka produktionen i de befintliga lokalerna. Det måste handla om att köpa upp andra verksamheter.
Enligt Markku Särkiniva har varken inhyrningen eller försäljningen av Polarica förhandlats på rätt sätt med klubben. Tvisterna ska tas upp till central förhandling.