[Ur nummer: 11/2010] Livsmedelsarbetarna har all anledning att känna sig nöjda med den uppmärksamhet som riktas mot livsmedelsindustrin och maten vi äter. Kokböcker har länge sålt bra i Sverige, runt 350 nya titlar om året sedan 1990-talet. Men på senare tid har engagemanget i vår mat fördjupats. Den debatt som nu förs blir mer och mer initierad. Allt fler medborgare engagerar sig i såväl matens innehåll som dess arbetsvillkor.
Det är också glädjande att höra att en av de stora handelskedjorna, Coop, insett betydelsen av kollektivavtal och börjat ställa krav på sina leverantörer att de måste ha det. Det är också ett välkommet stöd i det fackliga arbetet. Utmaningen är nu att värva medlemmar på dessa arbetsplatser.

Att Coop gått först känns bra. Kooperationen var ingen höjdare som arbetsgivare när det begav sig. Det kan nog många livsmedelsarbetare som jobbat inom Juvel, Goman och Cirkelkaffe skriva under på, men det känns bra att Coop nu går i bräschen och kräver kollektivavtal samtidigt som kedjan satsar på lokalproducerad mat.

Helt klart så är närproducerat något som värderas allt högre av konsumenterna. Det är inte för inte som Coop och de andra kedjorna satsar mer och mer på detta. Det vi ser nu är två parallella trender: de stora livsmedelsföretagen blir allt färre medan de små företagen blir allt fler. Så är fallet inom såväl mejeri, bryggeri, bageri samt chark- och slaktbranschen.
Än så länge har de lokala satsningarna inte inneburit att antalet arbetstillfällen ökat totalt sett. De anställda inom livsmedelsindustrin har stadigt minskat från 61 100 under 2006 till 58 500 under 2009. Samtidigt har antalet livsmedelsföretag ökat, från cirka 3 000 företag 2006 till cirka 3 200 företag 2009 enligt statistik från SCB.
Förhoppningen är att antalet anställda i de mindre företagen kommer att öka. För om konsumenternas engagemang håller i sig och man är beredd att betala mer för den närproducerade maten så kommer det också att resultera i fler jobb.
Den borgerliga alliansregeringen hoppas att de mångmiljonsatsningar som görs i budgetpropositionen på offentlig mat, råvaruproduktion, livsmedelsförädling, turism och restaurang på sikt ska leda till att det skapas minst 20 000 nya jobb inom livsmedelssektorn fram till år 2020.

Det är självklart välkommet, men det är viktigt att det blir bra jobb och för att det ska bli det krävs kollektivavtal och starka fackföreningar.