– Vi är väldigt nöjda med Pågen-säljarnas avtal, särskilt regleringen av arbetstiderna, men det finns fortfarande detaljer som vi behöver diskutera, säger Mikael Hernström, ordförande för Pågensäljarnas Livsklubb.

[Ur nummer: 11/2010] Det nya avtalet kommer att ge Pågens 430 säljare reglerad arbetstid från måndag till fredag och möjlighet att kontrollera sin lön i och med att betalning ska utgå från antal konsumentförpackningar som säljaren stoppar in i butiken och inte som tidigare som förtjänst utifrån procent på nettoförsäljningen.
I det nya lokala avtalet ska kampanjprodukter skiljas ut och de ska ge ytterligare betalt. Därtill kommer att säljarna ska få tusen kronor i bonus per månad om de håller sig inom ett förutbestämt spann vad gäller returer.
Både Mikael Hernström och Livs bageriombudsman Thomas Henrikson är nöjda med dessa delar.
Men de är kritiska till att arbetsgivaren velat ha ett tak i förtjänsten och att man satt det till 8000 kronor i månaden. Det anser de är kontraproduktivt, eftersom moroten för att sälja mer tas bort när säljaren slagit i taket.
Mikael Hernström har förhoppningar om att arbetsgivaren på sikt kommer att inse det kontraproduktiva i logiken.
En följd av att arbetstiden regleras blir att man inrättar ett speciellt helgskift med anställda som bara jobbar lördag, söndag och röda dagar.
Distrikten kommer att ses över och det finns, enligt Mikael Hernström, viss anledning till oro för övertalighet, eftersom det nya avtalet med reglerade arbetstider och minimilön enligt bageriavtalet innebär ökade fasta kostnader för företaget.