[Ur nummer: 11/2010] Livsmedelsföretagens, Li:s, konjunkturbarometer varnar för stigande råvarupriser. Det är råvaror – och inte löner – som utgör den största kostnadsposten för de flesta livsmedelsföretag. Nu förväntar sig företagen betydande kostnadsökningar under kommande sex månader. Li argumenterar för att det måste få genomslag i priserna gentemot dagligvaruhandeln.
Stigande råvarupriser skapar problem i Sverige. I fattiga länder leder det till hungerkatastrofer. FNs specialrapportör för rätten till mat, Oliver De Schutter, varnar för hyperinflation. I en rapport pekar han ut mäktiga investerare som till exempel pensionfonder som en väsentlig orsak till matpriskrisen 2007-2009. Avregleringen av finansmarknaden har skapat en virtuell värld med spekulation i matpriser.