Gefleortens mejeri ligger i startgroparna för att stödproducera åt Milko. Det handlar om en investering på 8,5 miljoner kronor och ett tiotal nyanställningar, berättar Per Blomquist, vd för mejeriet.

[Ur nummer: 11/2010] – Det handlar om att hjälpa Milko med deras strukturförändringar och medverka till deras överlevnad. Vi vill att Milko ska kunna fortsätta som egen förening och då ställer vi givetvis upp med produktionsstöd, förklarar Per Blomquist.
Den uppkomna situationen beror på att Milko befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, planerar bland annat att lägga ner mejerierna i Karlstad och Sundsvall.
– Falköpings mejeri har också sagt ja till att backa upp Milko med stödproduktion, berättar Per Blomquist.
Den stödproduktion som Gefleorten ska svara för innebär en utökning av den egna produktionen med cirka 50 procent. Milko kommer att leverera mjölkråvara till Gefleortens och cirka 16 miljoner kilo per år skall produceras med Milkos varumärke på.
* Det har ju också höjts röster för att Milko skulle fusionera med Arla. Vad säger du?
– Nej, nej! Det vore inte bra om Arla blev ännu större på den svenska marknaden. Det är därför det är så viktigt att vi stöttar Milko så att föreningen överlever. Det är också ett sätt att utnyttja vår anläggning bättre och ge ägarna i Gefleortens ökad intjäning.

Jobbat många år inom Arla
Han har lång erfarenhet. Han har jobbat snart 40 år inom mejerinäringen, varav 26 år inom Arla. Han började som chaufför, var till och med vice klubbordförande ett tag. På Gefleortens mejeri blev han vd 1997.
– Det har gått bra för Gefleorten även om det varit för oss som för övriga mejeriföreningar i Sverige att antalet ägare och mjölkproducenter minskat.
Det som varit kännbart under Per Blomquists år som vd har varit en allt hårdare konkurrens. Det har inneburit att de producerat allt fler EMV-produkter och även satsat mer och mer på legotillverkning.
– Det går inte att stå utanför den utvecklingen. EMV-produktionen har växt successivt, men är fortfarande mindre än tio procent av produktionen. Legoproduktionen åt andra mejerier har varit desto större, handlar idag om 15-20 procent.
Gefleortens producerar till exempel all mjölk åt Sju gårdar. Förutom det fördjupade samarbetet som nu är på gång med Milko – stödproduktionen inleds vecka 6 – så har de också samarbete med Norrmejerier och Skånemejerier.
– Vi har också haft ett nära samarbete med Arla som vi under kort tid var fusionerade med i början av 1990-talet, vilket senare förbjöds av Marknadsdomstolen. Men sedan Arla fusionerade med danska MD Foods har vårt samarbete minskat successivt för att helt upphöra för fem år sedan, berättar Per Blomquist.
Han har till och med anmält Arla till Konkurrensverket. Han ville att verket skulle granska Arlas leveransbonussystem, som han anser begränsar konkurrensen i Mellansverige.
– Tyvärr har min anmälan dribblats bort. Den har helt enkelt fallit mellan stolarna och inte blivit behandlad. Jag funderar nu som bäst på hur jag ska gå vidare för att få saken prövad.

Positiv till stödproduktionen
Livs-klubbens ordförande, Jörgen Nyberg, ser inga problem med att stödproducera åt Milko. Dessa planer blev kända efter Mål & Medels besök, se artikeln intill.
– Vi ser positivt på att få stödproduktionen till oss. Med detta följer omläggningar av produktionen och vi kommer att vara med och påverka schemaläggningen. Vi ser också positivt på nyanställningarna som det här för med sig.
Han konstaterar att utvecklingen i Gävle annars gått åt andra hållet. Det är många företag som försvunnit eller dragit ned på antalet anställda.
– Det känns skönt att vi går åt andra hållet, säger han.
Samtidigt vill han också få sagt att Livsklubben känner med dem som förlorar jobbet på Milkos mejerier i Sundsvall och Karlstad.