[Ur nummer: 12/2010] En ny avhandling i sociologi, Om tidens värde, visar att många som förvärvsarbetar skulle vilja ha mer tid att ägna åt familjen, sociala aktiviteter och inte minst sig själva.
Egen tid definierar man som aktiviteter som man gör bara för att man själv vill och där man själv kan bestämma takten. Det kan vara ”att göra ingenting”.
– I ett hypotetiskt val mellan kraftig löneökning och mer ledig tid väljer majoriteten mer tid. De vill också ha politiska förändringar som luckrar upp förvärvsarbetets styrning av vardagslivet, säger avhandlingens författare Paul Fuehrer.