[Ur nummer: 12/2010] Boktitel: Berlusconi, italienaren
* Författare: Kristina Kappelin
* Brombergs förlag, 2010
I svenska medier skildras han som en narr. Många här frågar sig därför med rätta: ”Hur kan italienarna rösta fram Silvio Berlusconi som premiärminister?”. Ändå är det få som tar sig tid att söka en förklaring, istället hän?ger man sig ofta åt fördomar om det pastaätande folket. Trist. Därför är det med intresse jag läser Kappelins nya bok där hon tar sig an ämnet. Liksom i Erik Gandinis dokumentär Videocracy visar hon hur Berlusconi byggt upp sitt medieimperium, och hur han därigenom fått stort inflytande i ett Italien där läskunnigheten inte är vad den borde vara. Men hon söker också nödvändiga historiska förklaringar, till exempel hur en av Italiens största mutskandaler ”Tangentopoli” beredde väg för en ny kraft på den politiska scenen. Det här är ingen djuplodande analys av det italienska samhället, men det ger ändå en mer komplex bild av varför landet ser ut som det gör än vad som vanligtvis når Sverige. En av bokens stora förtjänster är också att den skildrar kvinnornas situation. I Italien pågår nu en enorm backlash. Kappelin visar hur snabbt ”självklara” vinningar för kvinnorörelsen kan gå om intet.