[Ur nummer: 01/2011] I december vann Transport ett fall i Arbetsdomstolen som kan få betydelse för den tvist som Livs har med Livsmedelsföretagen om att få tillgång till samtliga anställdas löneuppgifter, alltså även de oorganiserades.
För Livs del handlar det om att kontrollera fördelning av lönepotten och det är en fråga som var avgörande för Livs i avtalsrörelsen.
Domen i målet mellan Transport och DHL Express bekräftar den fackliga rätten att ta del av alla nyanställdas anställningsbevis och löneuppgifter. Arbetsgivaren ansåg att denna avtalsregel stred mot Personuppgiftslagen (PUL).
Arbetsdomstolen bekräftar att arbetsgivarnas uppfattning om personuppgiftslagen är tillämplig. Men man konstaterar att det fackliga intresset av att upprätthålla sina avtal är större än den integritetsskada som den enskilde icke-medlemmen lider av att uppgifterna lämnas ut.
I domskälet står:
”Det som är av betydelse är att det genom utredningen inte har framkommit något som talar för att den fackliga organisationen skulle offentliggöra, på annat sätt sprida uppgifterna vidare eller över huvud taget använda uppgifterna för andra ändamål. Det får därför förutsättas att uppgifterna når en begränsad krets av personer.”
Arbetsgivaren döms att betala skadestånd för avtalsbrott.
I en kommentar på den egna hemsidan säger Transports förbundsjurist Marcel Carlstedt:
– Det här är en viktig fråga om vår insyn och möjlighet att upprätthålla avtalsvillkoren. Därför är det glädjande att Arbetsdomstolen nu bekräftar den rätten.