– Att behålla lagret i Örebro efter 2012 för kunna serva småkunder hade inte varit försvarbart varken ur ekonomisk eller miljömässig synpunkt, säger Berne Carlson, logistikchef på Arla Foods.

[Ur nummer: 01/2011] Han poängterar att Örebro sedan några år tillbaka inte har någon egen produktion, mejeriet är nedlagt.
Det gör att alla varor som plockas och körs ut från terminalen kommer någon annanstans ifrån. K-mjölken kommer till exempel från Kallhäll-mejeriet utanför Stockholm.
– Om man som vi har färskvaror är det en fördel att samla dem på en enda plats för att få så hög omsättningshastighet på dem som möjligt. Det är enklast att göra med stora volymer. Dessutom skapar de underlag för tekniska investeringar.
Berne Carlson kan hålla med om att nedläggningen av mejeriet i Örebro ledde till att transporterna på landsvägen ökade, det är ju 20 mil mellan Kallhäll och Örebro, och bilarna måste köras fram och tillbaka, men han vill samtidigt betona att det spar mycket energi att minska antalet produktionsställen. För att driva ett mejeri går det åt mycket mer energi än att köra mjölken på lastbilar och det är också en viktig miljösynpunkt.
– Småkundsdistributionen är för dyr, säger han. Det är bättre om grossister tar över den. Det blir billigare för butikerna och enklare att fylla bilarna.
Ett kundstopp med Arlabilen kostar butiken 150-200 kronor.
– Kunderna finns ju kvar och det gör ju chaufförsjobben också, men med annan logga.