– Schemaläggningen på Stadex är varken förenlig med kollektivavtal eller lag. Det är också detta som stämningarna som är på väg till Arbetsdomstolen handlar om, brott mot arbetstidslagen och brott mot kollektivavtalet, säger Christel Niby, lokalombudsman.

[Ur nummer: 01/2011] Det har gått snart tre år sedan Christel Niby kopplades in. Hon har hunnit tappa räkningen över alla förhandlingar som varit, vilket säger en del om situationen på Stadex och om hur svårt det varit att förhandla med motparten.
– Det har funnits perioder då jag mer eller mindre bott på Stadex. Det som kännetecknar vd:n är att det inte är regelrätta förhandlingar som han kör. Han lägger ett förslag och sedan ska vi säga ja eller nej till förslaget. Om vi säger nej är vi jobbiga, berättar hon och fortsätter:
– Våra medlemmar upplever att ledningen struntar i vad de tycker. Det schema som infördes i september innebär att folk nu går in i väggen och att sjukskrivningarna ökar. Inte blev det bättre när arbetsgivaren kopplade in en pensionerad jurist från arbetsgivarorganisationen Li för att tolka avtalen.
Det som är helt oacceptabelt, poängterar hon, är att vd:n vill ha igenom en utökad arbetsvecka från 33,6 timmar till 36 timmar utan kompensation. De som jobbat länge, och det är de flesta på Stadex, har anställningskontrakt där det står att arbetstiden är 33,6 timmar.
Hon är också upprörd över alla de försök som arbetsgivaren gjort för att tvinga igenom riksavtalets alternativregel utan att betala för det.
– Det som genomsyrat alla förhandlingar med vd:n är att han vill ha flexibilitet dygnet runt året runt utan att lägga en krona extra. För arbetarna på Stadex är det varken bra för hälsan eller för ekonomin.
Hon skulle önska att vd:n, Jan Venneman, i sina kommentarer till pressen håller sig till hur verkligheten ser ut.
– Å ena sidan talar han om de säkerhetskrav som ställs för att undvika 12 timmars pass, å andra sidan vill han att de anställda ska bryta mot både dygnsvila och veckovila för att klara bemanningen under sommaren utan att ta in extern arbetskraft.
Utöver ett stort antal lokala förhandlingar har Christel Niby hållit i tre av de centrala förhandlingarna. Av dessa har hon hittills löst två som resulterade i skadestånd, en studieresa till Holland för de anställda samt pengar.