[Ur nummer: 01/2011] Ordföranden i danska Födevareforbundet NNF, Ole Wehalst, anser att den danska fettskatten är fullkomligt idiotisk. Han tror inte att den leder till mer hälsosam mat utan är bara en del av alla pålagor som gör att de danska livsmedelsföretagen har svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen
I det danska fackets tidning, Substans, berättas om den danska momsen på mat som är högst inom EU, 25 procent. Danmark är det enda EU-landets som har en avgift på choklad och sötvaror. Och nu ska Danmark också bli först med att ta ut en avgift på mättat fett. Det danska facket anser att fet och sockrig mat inte är ett isolerat danskt problem. Regeringen borde ägna sina krafter åt att få till stånd en gemensam europeisk hälsopolitik.