[Ur nummer: 01/2011] Litteraturvetaren Margareta Wersäll har fått Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2011.
Hon får priset för sin avhandling Fattighusliv i ensamhetsslott – Ivar Lo och de äldre i samhällsdebatt och dikt (Uppsala universitet).
Avhandlingen från 2006 handlar om opinionsbildning. Margareta Wersäll har undersökt Ivar Lo-Johanssons stridsskrifter och radioprogram om åldringsvården. Det var i slutet av 40-talet som han reste landet runt och skrev om hur illa de äldre behandlades inom vården. Den debatt som följde i spåren av hans bevakning kom att bana väg för åldringsvård i hemmen. Prissumman, som är på 320000 kronor, kommer att överlämnas den 23 februari i Stockholm, det vill säga på Ivar Los födelsedag.
Efter avhandlingen har Margareta Wersäll kommit ut med boken Ivar Lo-Johansson och kärleken. Om kvinnorna i hans liv och verk (Natur och Kultur 2010).