– Vi följer lagen och kollektivavtalet till hundra procent. Eftersom vi hittills inte kunnat komma överens så är det huvudregeln i avtalet som gäller och 36 timmars arbetsvecka, säger Jan Venneman, vd för Stadex.

[Ur nummer: 01/2011] Han beklagar demonstrationen och kraven på hans avgång och kraven på ett bättre förhandlingsklimat.
– Jag tror inte att lösningen är att byta vd. Jag är uppriktigt ledsen att behöva debattera detta i pressen. Jag tror inte heller att vi står så långt ifrån varandra om man lyfter horisonten lite, säger Jan Venneman.
* Men om de anställda säger att de inte mår bra av det nuvarande arbetsschemat, måste ni inte göra något då?
– Det är inte mycket som jag kan göra åt det. Vi följer avtalets huvudregel. Där är ramverket strikt reglerat.
Enligt honom är det arbetstidsmåttet som är svårigheten och att företaget önskar tillämpa Livsmedelsavtalets arbetstidsmått.
– Visst kan jag ha förståelse för att de anställda vill ha längre pass, mindre restid och mer ledighet. Men det är varken förenligt med de säkerhetskrav som ställs på Stadex eller med systematiskt arbetsmiljöarbete.
* Du har fått kritik för att du försöker få igenom alternativregeln, vad säger du om det?
– Detta är inte korrekt. För det första tror jag inte att det framkommit någon sådan kritik. För det andra så är det min uppfattning att det arbetstidsschema som Livsklubben önskar innebär att man behöver använda alternativregeln.
* Vad säger du om stämningarna som är på väg till Arbetsdomstolen?
– Helt fel! Jag är inte underrättad om något ärende som ska till Arbetsdomstolen. Vi har inte heller haft någon lokal förhandling eller något ärende hos de centrala parterna som kan tänkas gå till Arbetsdomstolen.
Som han ser det så beror mycket av konflikten på att lokala regler under lång tid inte införts i tilläggsavtalet och att gällande spelregler ofta är otydliga för båda parter.
– Jag anser att det som behöver vara specifikt vid vårt företag ska tas med i tilläggsavtalet som skydd för de kollektivanställda och som tydlig vägledning för vad som gäller för att undvika onödiga konflikter. Det som inte behöver speciella regleringar ska kompenseras så att Livsmedelsavtalet gäller. Jag har sagt att det inte handlar om att företaget ska tjäna pengar. Vi betalar bra och är beredda att betala ännu mer bara det går att lösa konflikten.