[Ur nummer: 01/2011] Nibble Lantbruk öster om Västerås blir först med att få Svenskt Sigills klimatcertifikat. Till Livsmedel i fokus säger ägaren Sven-Erik Johansson att man har minskat andelen soja i fodret, effektiviserat energi- och kväveanvändningen och infört ett ambitiöst djurhälsoprogram för att ha friska grisar. Det är klimatsmart.